Zaanse Dromen #57: Woontoren Bloemgracht

Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er bijna elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: de woontoren aan de Bloemgracht.

Wat? Waar? Wanneer?

Aan de Bloemgracht in Zaandam (hoek Laan der Vrijheid) wil KPO Planontwikkeling een woontoren van 13 verdiepingen met 50 (46 volgens de gemeente) appartementen laten bouwen. Althans, dat kondigden ze ruim vijf jaar geleden, in maart 2018, aan. In november 2017 was de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij Zaanstad ingediend. De bouw zou in het tweede kwartaal van 2018 moeten beginnen.

Op de website van KPO is later sprake van ‘start bouw Q2 2020’. Dat uitstel van 2 jaar komt omdat er nog geen omgevingsvergunning is. Op 4 augustus 2020 (midden in de vakantie) publiceert Zaanstad het ‘voornemen’ om voor het plan (‘woongebouw, Bloemgracht 101’) een omgevingsvergunning te verlenen. In het document ‘Stedelijk Programmeren Prioriteren Gebiedsontwikkeling’ staat het project (46 woningen) in de categorie ‘Bestemmingsplan of vergund’ met als start bouw 2022.

Tot half september 2020 konden zienswijzen worden ingediend. Dat gebeurt ook. Maar pas in november 2022 publiceert Zaanstad een aantal zienswijzen op de website. De kritiek is niet mals, een paar citaten:

 • De buurt is fel tegen, een kolos op deze locatie
 • een uitbouw [van kerkje] mocht niet maar een toren van 43 meter hoog wel
 • Een stukje groen met prachtige bomen moet verdwijnen. Maat daar zit deze Gem. niet mee.
 • waar moeten de bezoekers van Pennemes hun auto kwijt
 • Nogmaals hoe hebt u het kunnen bedenken Gem. Zaanstad u moet u schamen om dit plan door te laten gaan
 • Gem. Zaanstad brengt een hoop ellende voor oudere mensen. En er gaat een prachtig stukje groen verloren
 • we hebben met het Kerkgenootschap gesproken, de bewoners zijn weer om de tuin geleid
 • En twintig meter van de hoek van vijftig-plus woningen, waarvan de ramen aan de zijgevel dichtgespijkerd moeten worden

Het zit de buurt niet lekker dat er groen en parkeerplaatsen verdwijnen en dat hun uitzicht aangetast wordt door een woontoren naast de bestaande bouw (5 meter van de laagbouw). Bovendien verwijten ze de gemeente met twee maten te meten. De kerk mocht niet uitbreiden omdat dat in strijd met het bestemmingsplan was en de reeds bestaande woontoren werd in hoogte beperkt, een beperking die voor de nieuwe woontoren werd losgelaten, die mag 43 meter hoog worden (10 meter hoger dan het naastgelegen gebouw).

Dat ze nu al drie jaar wachten op beantwoording van hun zienswijzen valt ook niet goed. Zaanstad belooft veel in de afgelopen drie jaar:

 • “Zienswijzen worden beantwoord namens het College van Burgemeester en Wethouders door de vakafdeling”,
 • “de indieners van de zienswijzen zullen bericht krijgen op het moment dat er een definitief besluit is genomen”
 • “Ik heb de behandelende afdeling verzocht uw vragen aan u te beantwoorden”
 • “Vervelend dat u nog geen reactie heeft ontvangen van de betreffende afdeling. Ik heb navraag gedaan naar de behandelend ambtenaar, en nogmaals verzocht contact met u op te nemen.”

En wat nu?

De indieners van de zienswijzen wachten al meer dan drie jaar op antwoord. Op de omgevingsvergunning is nog niet beslist. We hebben Zaanstad en ontwikkelaar KPO om een reactie gevraagd.


UPDATE, Zaanstad (28 augustus):

“Dit dossier zit in een afrondende fase. Nadat het ontwerpbesluit gepubliceerd was zijn er diverse zienswijze tegen het plan ingediend. De zienswijze zijn in behandeling genomen en hebben aanleiding gegeven tot het doen van nadere onderzoeken. De aanvrager is hiermee aan de slag gegaan en heeft een bureau opdracht gegeven tot het doen van nader onderzoek. De uitkomsten hiervan worden op dit moment beoordeeld. De nadere onderzoeken hebben veel tijd in beslag genomen.”


Wat kwam er niet?

Op de website van KPO zijn ‘artist impressions’ te vinden. Het nieuwe complex komt naast de bestaande woontoren (12 verdiepingen) op de hoek van de Bloemgracht en de Laan der Vrijheid. Onder een slideshow met 5 afbeeldingen.

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…

Door Piet Bakker. Bronnen: eerder nieuws op De Orkaan, aanvraag en concept Omgevingsvergunning, zienswijzen omwonenden, website KPO, ‘Stedelijk Programmeren Prioriteren Gebiedsontwikkeling’ (Zaanstad). Kaart: De Orkaan.

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Ger Docter

  KPO, ziet alleen dat het geld over de drempel moet stromen,maar zien niet de ellende van de bejaarden. Hoe bedenk je het zó kolos zes meter bij bejaarde woningen en dertig meter van de bestaande toren.En de Gem. die de bewoners op het verkeerde been gezet heeft.Zeg maar bezodemietert heeft zo als zij altijd doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *