De onderwijsbonden voor leraren, ondersteuners en leidinggevenden in het primair onderwijs hebben voor 6 november 2019 een staking uitgeroepen.

Het bestuur van stichting Agora, 24 scholen voor primair onderwijs in de Zaanstreek, heeft besloten om de salarissen van de stakers die dag niet in te houden. Dit ondanks het artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt: ‘geen arbeid, geen loon’.

Door: Rien Spies

Het is de vierde staking in een betrekkelijk korte tijd. Het onderwijs heeft niet echt een stakingstraditie. Wat is er aan de hand? De nood in het primair onderwijs is gigantisch. Samen met de vakbonden hebben de werkgeversorganisaties aan de minister gevraagd om een noodpakket om het alsmaar groeiende lerarentekort tegen te gaan. Het gaat daarbij om het dichten van de salariskloof met het voortgezet onderwijs en het tegengaan van de groeiende werkdruk.

Het lerarentekort zorgt ervoor dat de taken bij een kleinere groep leraren terecht komt, dat leraren op vrije dagen terugkomen om bij ziekte te vervangen of extra kinderen opvangen als groepen kinderen verdeeld moeten worden. Dit probleem speelt al enkele jaren en wordt alsmaar groter.

De schoolbesturen willen graag een betere cao voor hun werknemers afsluiten, beter loon en betere arbeidsvoorwaarden, maar zijn afhankelijk van de overheid die de budgetten daarvoor beschikbaar moet stellen. De minister heeft aangegeven hiervoor geen geld te hebben. Met de miljoenennota leek het zelfs dat het onderwijs niet op de prioriteitenlijst van het kabinet voorkomt. Hierom ondersteunen veel schoolbesturen, evenals Agora en het andere grote bestuur Zaan Primair, deze staking.

Vorige week voerden vakbonden en werkgevers gezamenlijk overleg met de minister en de minister-president, hetgeen vrij uitzonderlijk is. Het was een goed overleg volgens alle partijen, maar toezeggingen zijn helaas niet gedaan. De vakbonden houden terecht de staking van 6 november aan.

Mocht het kabinet voor die tijd nog over de brug komen, dan kan een staking worden voorkomen. Dat zou mooi zijn. De kinderen missen al genoeg onderwijs door het lerarentekort.