Gisteren bereikte het conflict tussen Zaan Primair en de ADS Groep een dieptepunt. Het bouwbedrijf uit Goor legde beslag op alle bankrekeningen van Zaan Primair.

Er is een langlopende discussie over de verantwoordelijkheden en meer- en minderwerk met de aannemer.

Brigit Schumacher, voorzitter college van bestuur bij Zaan Primair reageert verbolgen: 

‘Deze actie heeft ons geheel overvallen. We hebben net de overdracht gehad en de facturen, die bij oplevering horen, betaald, maar er lopen nog over en weer juridische zaken waarbij we beiden claims hebben gelegd. Dat je dit in deze fase doet is ongekend. Dit kun je niet maken!’ 

Zaan Primair heeft zojuist alle directeuren via Teams geïnformeerd. Door het bevriezen van de rekeningen komt de loonbetaling van de medewerkers in het geding en alle zakelijke bankpassen zijn onbruikbaar: 

‘Er was veel begrip, maar we zetten nu alle zeilen bij om het beslag op te heffen…’ 

Zaan Primair verwacht vrijdag de salarissen te kunnen betalen doordat de andere Zaans scholenkoepel, Agora, bij zal springen. Schumacher noemt de actie van de aannemer ongekend hard. Ze zal zich de komende tijd richten op drie zaken: 

‘We ondernemen de nodige acties’ om het beslag op te heffen, we brengen de school op orde en gaan door met de afwikkeling van de juridische zaken.’

‘Moreel appel’

Wethouder Natasja Groothuismink schrijft in een brief aan de gemeenteraad:

“Zaan Primair kan zolang de beslaglegging duurt niet voldoen aan haar financiële verplichtingen. Zaan Primair en gemeente Zaanstad zijn hierover in nauw en goed gesprek. Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden gemeente Zaanstad heeft om indien nodig te helpen om de impact op de medewerkers en schoolkinderen tot een minimum te beperken.

Het college heeft grote zorg over de impact die dit op personeel, kinderen en ouders heeft. De
gemeente is geen partij in het conflict, maar wil wel moreel appel doen op de partijen om de impact op medewerkers en kinderen verder te voorkomen en snel tot een oplossing te komen. Als college
vragen wij beide partijen met klem om het zakelijke geschil op zo’n manier op te lossen dat
medewerkers en kinderen niet de dupe worden.

De wethouder stelt dat op dit moment “nog niet aan te geven is of er gevolgen zijn voor de geplande ingebruikname van IKC Overtuinen.”

Aannemer ADS was niet bereikbaar.

Lees ook: Scholen zijn weer open, maar deze niet… of of dossier over Et Buut / Westerkim