Zaanstad: afdeklaag voor Park Nauerna

Zaanstad gaat niet wachten op het RIVM-onderzoek naar Park Nauerna. De gemeente wil het recreatiepark alleen openstellen als er een ‘lucht- en waterdichte afdeklaag’ wordt aangebracht.

Eerder werd gesteld dat veilig recreëren ook zonder bovenafdichting zou kunnen. Maar na klachten en het doorlekken van afvalwater sloot Zaanstad het park in maart 2019.

In 2013 werd besloten dat er een openbaar park zou komen op de locatie van stortplaats Nauerna. Fase 1 is inmiddels gerealiseerd. Fase 2 volgt als Nauerna als stortplek gesloten wordt (2022).

In 2015 liet Afvalzorg in opdracht van de Belangen Goep Nauerna (BGN) onderzoek doen en concludeerde dat recreëren op park Nauerna zonder bovenafdichting veilig zou zijn. Een opvatting waar Afvalzorg nog steeds achter staat.

Percolaat

Na bezwaren en een uitspraak van de Raad van State in 2018 moest opnieuw onderzoek naar veilig recreëren worden gedaan. Dat leverde twee rapporten waarin opnieuw gesteld werd dat veilige recreatie mogelijk was zonder afdeklaag. Zaanstad liet daarop een second opinion maken waar “gerede twijfels over het veilig kunnen recreëren in het reeds opengestelde deel van Park Nauerna” werden uitgesproken.

Daarna vroeg Zaanstad advies aan de GGD die adviseerde de stort niet meer te gebruiken voor recreatie “vanwege het mogelijke contact met percolaatwater en in mindere mate de mogelijke verontreinigingen in de aangebrachte toplaag” (rapport 5).

De gemeente maakte plannen om het park sluiten maar werd ingehaald door de feiten toen een bezoeker in februari 2019 daadwerkelijke verontreiniging met ‘percolaat’ (doorlekkend vervuild water) constateerde. Op advies van de GGD werd het park gesloten. Op het RIVM-onderzoek in opdracht van Zaanstad, Afvalzorg, BGN en de provincie Noord-Holland wordt niet gewacht.

Bovenafdichtingsconstructie

Zaanstad stuurt het nieuwe bestemmingsplan ‘Omgeving Nauerna’ naar de gemeenteraad:

“de gemeente stelt de verplichting om eerst de stortplaats af te dichten met een lucht- en waterdichte afdeklaag (bovenafdichtingsconstructie). Dit vooruitlopend op de uitkomsten van het RIVM onderzoek hoe er veilig gerecreëerd kan worden op stortplaats Nauerna. Mocht het RIVM met een ander advies komen, dan zal de gemeente zich inspannen om dat zo nodig in een ruimtelijk besluit te verwerken.”

De resultaten van het RIVM worden eind 2020 verwacht. Op 3 september 2020 komt het bestemmingsplan Reparatie Omgeving Nauerna in de raad.

Wethouder Songül Mutluer (Gezondheid) zegt in het persbericht van Zaanstad:

“In afwachting van het RIVM advies, willen we nu wel al op basis van het advies van de GGD in het bestemmingsplan de best beschikbare technieken opnemen: een bovenafdichtingsconstructie met een voor water en gas ondoordringbare laag. Ook stellen we voorwaarden aan de bodemkwaliteit bij de kinderspeelplaatsen op Park Nauerna. Voorlopig blijft Park Nauerna nog gesloten voor bezoekers.”

Afvalzorg moet de bovenafdichtingsconstructie aanbrengen maar is het niet eens de conclusie van de GGD. Dat is de reden dat het RIVM uitsluitsel moet geven. Zaanstad wacht daar niet op, wethouder Wessel Breunesse:

We stellen het bestemmingsplan daarom vast met de kennis die we nu hebben en kunnen hierdoor niet anders dan een bovenafdichtingsconstructie voorschrijven. Maar mocht het RIVM met een ander advies komen, dan zullen we ons inspannen om dat zo nodig in een ruimtelijk besluit te verwerken.“

Hier ons dossier over Park Nauerna.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Belangengroep Nauerna

  Er staat een klein foutje in de tekst: ‘Fase 2 volgt als Nauerna als stortplek gesloten wordt (2022).’

  De afspraak is dat fase 2 al vanaf 1-4-2018 zou worden ingericht; daar is nog niet mee gestart, maar eigenlijk had fase 2 dus al klaar moeten zijn. Als de resultaten van het RIVM-onderzoek bekend zijn, dan zal direct gestart worden met de realisatie van fase 2 en eventueel aanpassing van fase 1.

  De realisatie van fase 3 start uiterlijk op 1-4-2022, de datum waarop de stortplaats ook definitief zal moeten zijn gesloten.

 • Monique Zonneveld

  Misschien een stomme vraag hoor, maar al dat afvalwater komt toch ook in ons grondwater terecht.Kan dit ook geen kwaad voor mens en natuur?

 • Gre Luttik

  Percolaatwater zou opgevangen horen te worden, maar ik heb de meest vieze ellende over de wandelpaden zien stromen toen ik daar liep met mijn honden. Wat er in zit? Het teefje is vorig jaar na het opslobberen van dit vieze water, toen het daar nog toegestaan was te komen, vorig jaar augustus overleden aan blaaskanker. De arts antwoordde desgevraagd dat hij niet kon uitsluiten dat dit percolaatwater de oorzaak was. Aangezien er geen inlichtingen werden verstrekt door het bedrijf over de stoffen in dit water en ik geen sample meer kon bemachtigen. Helaas……..een prachtig lief en zorgzaam kooikerhondje moest inslapen.

 • ab ras

  De afvalberg zal wel altijd een bron van discussie blijven .
  Ik heb persoonlijk gehoord dat het bijlmer vliegtuig er ook moet liggen dat heb ik van een politieagent die het transport heeft begeleid .
  Maar wat de ene zegt wordt door de ander tegen gesproken .
  Feit is wel dat hoe smeriger het vuil hoe hoger de belangen en hoe hoger de beloning !
  Dat is een feit de rest kun je zelf invullen …

 • Pieter Heine

  Leuk dat het een park is, maar het kan er goed stinken. Ik vraag me af of die lucht weg is wanneer men klaar is met vuil storten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *