Zaanstad blundert met naheffing parkeerbelasting, B&W maakt excuses

Automobilisten die, nadat de maximale parkeertijd is verstreken, een ‘naheffing’ van de gemeente Zaanstad kregen omdat ze toch op een parkeerplaats bleven staan, kunnen die verscheuren. Zaanstad had deze ‘naheffing’ niet mogen opleggen.

Dat weet de gemeente al sinds maart 2022, maar toch bleef Zaanstad de naheffing opleggen. Niet alleen moet Zaanstad stoppen met het naheffen, ook moeten alle eerder opgelegde naheffingen worden terugbetaald. Zaanstad schat dat er in eerste instantie ‘max € 500.000’ moet worden terugbetaald.

De achtergrond is een zaak waarbij de Hoge Raad op 11 maart 2022 uitspraak deed. Een inwoner van Hilversum had bezwaar gemaakt tegen de naheffing die hij in 2019 kreeg. Hij stond in z’n recht aldus het gerechtshof. Immers: als het na de maximale parkeerduur verboden is op die plek te parkeren, kan de gemeente daar geen parkeergeld voor vragen. Het is namelijk verboden daar te parkeren. Je begaat wel een overtreding maar niet de overtreding van het niet betalen van parkeergeld.

Dat pakt financieel ongunstig uit voor de gemeente. De boetes die daarmee gepaard gaan komen namelijk bij het Rijk terecht omdat het een verkeersovertreding is terwijl parkeergeld een belastingheffing van Zaanstad is. De gemeente kan wel een wielklem laten aanbrengen of een voertuig laten wegslepen. Die kosten kunnen wel bij de overtreder in rekening worden gebracht. Maar de boete kan niet worden geïncasseerd.

Zaanstad te laat

Zaanstad is dus ruim een jaar te laat met reageren. Bij andere gemeenten die een maximale parkeerduur hanteerden, is er wel tijdig gereageerd, terwijl ook de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft gewaarschuwd. De contactgroep parkeren van het GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) waarschuwde in juli 2022 voor de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Ze volgt het VNG-advies en adviseert gemeenten het “goed te regelen, omdat no-cure-no-pay-gemachtigden, die actief zijn op het terrein van parkeer- en verkeersboeten, garen spinnen bij de foutief opgelegde naheffingsaanslagen.”

Die naheffingsaanslagen “worden bewust uitgelokt om een proceskostenvergoeding te toucheren”. Dat kan oplopen tot zo’n € 1.500 euro als er een zitting en hoger beroep volgt. Zaanstad heeft ook al dergelijke claims gekregen.

Excuses

B&W trekken het boetekleed aan: “het college heeft helaas niet tijdig geacteerd op deze uitspraak.” Het college biedt daarvoor excuses aan, schrijft wethouder Gerard Slegers (CDA, verkeer) aan de gemeenteraad.

Om het ‘onrechtmatig’ opleggen van naheffingen te stoppen, schaft Zaanstad onmiddellijk de maximale parkeerduur af.

Zaanstad gaat onderzoeken hoeveel onrechtmatige naheffingen zijn opgelegd. Er wordt nu uitgegaan van 3.000 à 7.000 ‘gedupeerden’. De gemeente gaat “de verwachte (bandbreedte) van de financiële consequenties van deze omissie” in beeld brengen (= schade van de fout berekenen).

Zaanstad gaat er daarbij vanuit dat alleen naheffingen die zijn opgelegd na 11 maart 2022 (toen de Hoge Raad uitspraak deed) moeten worden terugbetaald, en schat dat dus in op € 500.000.

Compensatie

In 2022 werden er ruim 30.000 ‘naheffingen’ opgelegd. Vanaf 11 maart is dus bijna tien maanden, maar ook in de eerste vier maanden van 2023 zijn deze naheffingen opgelegd. Een schatting van 35.000 over de periode vanaf maart 2022 t/m eind april lijkt op z’n plaats. In 2022 werd 7 procent van de naheffingen terecht betwist. Dan zouden er in totaal in die periode ruim 32.000 naheffingen daadwerkelijk zijn opgelegd. Dat zou om € 2,1 miljoen gaan bij een tarief van € 61,85 (2022) en € 69,40 (2023).

Als Zaanstad zegt € 500.000 te reserveren voor terugbetaling, gaat de gemeente er vanuit dat driekwart van de naheffingen wel terecht is opgelegd. Dat zou bijvoorbeeld gaan om automobilisten die helemaal niet hebben betaald. Alleen naheffingen die zijn opgelegd voor het bezet houden van een parkeerplaats na de maximale parkeerduur zijn onrechtmatig.

Miljoenen?

Maar of Zaanstad alleen over de periode vanaf maart 2020 moet terugbetalen is de vraag. De rechtszaak ging over een naheffing uit 2019 die dus achteraf onrechtmatig was. Daaruit is op te maken dat Zaanstad ook onterechte naheffingen uit eerdere jaren zou moeten terugbetalen.

Het zou dan wel eens over miljoenen kunnen gaan. En als daar nog claims bijkomen, wordt het nog meer. En dat is zonder de ambtelijke kosten van het terugbetalen van al die onterecht opgelegde naheffingen.

Lees ook: Klagen over scanauto loont: 2200 bezwaren gegrond

Tekst op parkeermeter in Westzijde (25 april 2023)
Betaald parkeergebieden in Zaandam
Deel dit artikel:

8 reacties

 • Jeroen Brekelmans

  Dus stoppen met het uitbreiden van plekken waar je moet betalen en de handhavers voor zinnige taken inzetten…..

 • Ab en coba hageman

  Zelfs een motorfiets die gewoon op de stoep mag parkeren kreeg een naheffing.
  Dat Zaanstad structureel geld te kort komt is niets nieuws.
  Maar in plaats van de bewoners het vel over de oren trekken zou de gemeente ook eens naar haar eigen uitgaven kunnen kijken.
  Begin eens met praten in plaats van procederen is veel goedkoper en gaat ook een stuk vlugger

  • Kaspar Koolstra

   Dat een motorfiets op de stoep zou mogen parkeren, is onzin die o.a. in stand wordt gehouden door gemeentes als Amsterdam die dat bewerken. In het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens staat echter “Andere bestuurders” (en daaronder vallen ook de motorfietsen) “gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders (…) mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.”
   Een motorfiets mag dus nadrukkelijk niet op het trottoir worden geparkeerd. Dat het wel vaak wordt gedoogd is eigenlijk vreemd, aangezien de wetgever nadrukkelijk ervoor heeft gekozen dat de motorfiets op de weg thuis hoort tussen de andere motorvoertuigen en niet op de stoep of het fietspad.

 • Bert Versteeg

  Wordt het niet eens tijd dat wethouder Slegers zijn conclusies trekt en opstapt als wethouder?
  De man is totaal ongeschikt voor deze functie getuige de opeenstapeling van fouten en blunders die hij de laatste jaren heeft gemaakt.
  Slegers is het “brein” achter de soaps (bruggen, fiebertjes, paaltjes, pollers, etc) in Zaanstad die ons , ja, dat zijn wij, de inwoners van Zaanstad, al veel geld hebben gekost en die al tot diverse, soms ook ernstige, ongevallen heeft geleid.

 • Nico Smit

  Ja maar Bert, heeft dit ook niet te maken met een erg slappe gemeenteraad, dat deze wethouder er
  nog zit.
  Nu ook weer excuses aanbieden, zelfs zonder te weten hoeveel het de gemeenschap gaat kosten.
  De gemeenteraad heeft toch de mogelijkheid om een raadsenquête te houden.
  Stel je voor, dat door deze misser roze zaterdag niet doorgaat of erger, de hondenbelasting terug komt, nou dan hebben we hier de poppen echt aan het dansen.

  • Bert Versteeg

   Natuurlijk is dat zo, Nico, maar is de wethouder niet de hoofdverantwoordelijke?
   Nu is het op gemeentelijk niveau maar op landelijk niveau was de hoofdverantwoordelijke – de minister – allang opgestapt.
   Natuurlijk heeft Zaanstad een uitermate zwak gemeentebestuur want hoe is het anders te verklaren dat Slegers na de laatste gemeenteraadsverkiezingen gewoon op zijn post kon blijven zitten?
   Helaas is de politiek allang niet meer zo democratisch als men ons wil laten geloven, het is allemaal handjeklap.

 • Louis Dirksen

  Bij dit soort bestuurlijke missers zeg ik altijd maar dat ik voor de helft van het salaris de ellende 2x zo groot had kunnen maken………

 • Rens Kleijn

  De raad kan het vertrouwen in een falende wethouder opzeggen en voordragen voor ontslag. Maar een raad die elkaar niet wenst af te vallen en daar mee ook de eigen positie een extra zekerheid geeft, onder het motto voor wat hoort wat zal nooit een daadkrachtig besluit nemen. Het lijkt er sterk op dat dit het geen is wat speelt in Zaanstad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *