De gemeente Zaanstad heeft in 4.555 gevallen in 2022 en 2023 ten onrechte naheffingen voor het overschrijden van de maximale parkeerduur opgelegd. Die boetes – totaal € 307.206 – zijn vorige week terugbetaald door Zaanstad.

Dat de heffingen ten onrechte zijn opgelegd, was bekend sinds 11 maart 2022 toen de Hoge Raad uitspraak deed over een ten onrechte opgelegde naheffing in 2019 in Hilversum. Zaanstad heeft die uitspraak over het hoofd gezien en is pas half april gestopt met naheffingen.

Als de maximale parkeerduur is verstreken, is het verboden op die plek te parkeren. Als je dat toch doet, kan de gemeente daar dus geen parkeergeld voor vragen (die naheffing is namelijk geen boete maar een extra rondje parkeergeld). Je begaat wel een overtreding maar niet de overtreding van het niet betalen van parkeergeld. Dat is financieel ongunstig voor de gemeente. De echte boetes die je na die twee uur krijgt, komen namelijk bij het Rijk terecht omdat het een verkeersovertreding is terwijl parkeergeld een belastingheffing van Zaanstad is.

Wethouder Gerard Slegers schatte eerst in dat het om maximaal € 500.000 zou gaan, maar valt dus lager uit. Er werden ruim 40.000 naheffingen opgelegd, maar in 28.000 gevallen ging het om mensen die helemaal niet betaalden, en daarop is de uitspraak van de Hoge Raad niet van toepassing volgens Zaanstad. De overblijvende 12.000 naheffingen blijven ook niet allemaal overeind omdat ze sowieso al foutief waren uitgeschreven (geen maximale parkeerduur, mensen met een vergunning toch bekeurd, op een verkeerd moment gescand, betaald na het scan-moment). Bleven over 4.555 aanslagen voor totaal € 307.206. En dat is dus terugbetaald.

Claims

Zaanstad betaalt alleen terug als de naheffing na 11 maart 2022 is geweest (de dag van de uitspraak van de Hoge Raad). Dat laatste hebben wij bij De Orkaan eerder betwijfeld. Die uitspraak ging namelijk over een naheffing die in 2019 was opgelegd, en die is vernietigd. Volgens Zaanstad is er jurisprudentie waaruit zou blijken dat die ingangsdatum 11 maart 2022 is. Wij hebben wethouders Slegers gevraagd naar die jurisprudentie maar op die vraag is nog geen antwoord gekomen.

Ook wist Zaanstad eerder te melden dat er al claims van juridische bureaus binnen waren. Over welke periode die gingen en wat de kosten zijn geweest die Zaanstad moest betalen is geen informatie te vinden in de Raadsinformatiebrief van Slegers.

Lees ook: Zaanstad blundert met naheffing parkeerbelasting, B&W maakt excuses