Vorige week schreven wij dat Winnie de Wit uit Assendelft vermindering kreeg van de WOZ (Waardebeschikking en Onroerende Zaakbelasting) van haar woning. Ze had een brief ontvangen in reactie op haar bezwaar, onder meer op grond van het feit dat zij stevige overlast ondervindt door de ligging onder twee Schiphol-routes.

Wij stelden daarbij dat de overlast van Schiphol aanleiding is geweest om de aanslag te verminderen. ‘Dat is niet juist’ meldt Zaanstad:

“De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt, met vergelijkbare kenmerken. Die woningen hebben in de meeste gevallen een soortgelijke ligging en daardoor een vergelijkbare overlast. Wanneer overlast leidt tot een lagere verkoopprijs, zit dat dus verdisconteerd in de verkoopcijfers waarmee de waarde van de woning wordt bepaald. Informatie over de waarde-vaststelling is aangegeven op het bij de woning behorende taxatieverslag. De eigenaar van de woning kan het taxatieverslag bij de gemeente opvragen. De gemeente heeft dus de marktwaarde van de woning gebruikt bij het vaststellen van de WOZ-waarde.  

In de uitspraak op het bezwaarschrift worden de argumenten waarom iemand in bezwaar is gegaan, in het kort herhaald. Na ieder argument (of samenvatting van argumenten) wordt antwoord gegeven of dit leidt tot een aanpassing van de aanslag/waarde of niet.

Gemeente Zaanstad heeft de WOZ-waarde in het genoemde geval aangepast, vanwege door de bewoner aangedragen geldige argumenten die niet samenhangen met overlast door Schiphol.”

Dit betekent dat deze passage in de brief: ‘De volgende overwegingen hebben geleid tot de genomen beslissing: Uw woning ligt in Assendelft onder twee banen vliegtuigverkeer van en naar Schiphol. In de loop der jaren is de stroom vliegtuigen alsmaar groter geworden. Dit gegeven betekent dat u wordt geschonden in uw ‘recht op ongestoord woongenot’. Er is sprake van ongezonde lucht en herrie in huis’ gelezen moet worden als een (korte) herhaling van de argumenten van de bezwaarmaakster.

Door: Merel Kan, informatie Zaanstad