Zaanstad vindt het ‘erg jammer dat de MediaMarkt vertrekt uit Zaandam’. MediaMarkt zelf wilde wel in Zaandam blijven, maar dan in een nieuwe vestiging op bedrijventerrein Zuiderhout.

Dat was onmogelijk volgens de gemeente, omdat zoiets in strijd was met de Detailhandelsvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Tussen Zaanstad en MediaMarkt zijn gesprekken geweest “maar die hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.” De woordvoerder van wethouder Hans Krieger (VVD) zegt dat Zaanstad in het overleg met MediaMarkt vastgehouden heeft aan de onmogelijkheid om naar Zuiderhout te verhuizen “juist om te voorkomen dat er winkels vanuit het stadshart verdwijnen.”

Het resultaat is nu dus dat die winkels toch verdwijnen. De elektronica-gigant sluit in mei de winkel aan de Hermitage in Zaandam. Ook BCC en twee schoenenzaken hebben aangekondigd te sluiten. Zuiderhout was onmogelijk aldus de woordvoerder van Krieger:

“De lijn om terughoudend te zijn met brancheverruiming op perifere locaties wordt gesteund door de regio en provinciaal. Maar uiteraard was dit geen makkelijke afweging. Het is een zeer lastig dilemma: de korte termijn afweging ‘behoud Mediamarkt’ ten opzichte van het belang op de lange termijn om juist het centrum te versterken.”

Detailhandelsvisie

In september 2018 zei MediaMarkt naar Zuiderhout te willen, maar daar stuitte op de Detailhandelsvisie. Wethouder Gerard Ram schreef in november 2018 aan de raad: “dat we de mogelijkheden bekijken hoe we Mediamarkt kunnen behouden voor de stad. Er ligt vanuit Mediamarkt een duidelijke wens om in Zaanstad te blijven, alleen dan wel met een voorwaarde; dat zij zich mogen vestigen op Zuiderhout-Noord.” In maart 2019 schreef Ram dat MediaMarkt nog steeds de markt aan het verkennen was.

Wat staat er in de Detailhandelsvisie:

“Op het herontwikkelingsdeel van Zuiderhout-Noord worden met het beleidskader voor grootschalige detailhandel enkele grootschalige winkels toegestaan, waaraan een minimum van 1.500 m2 wvo is verbonden. De branches: mode & luxe, warenhuizen, elektronica, food & dagelijkse goederen worden uitgesloten.”

Dat ‘elektronica’ werd MediaMarkt dus fataal. Voor het gebied werd eerder vastgesteld dat woonwarenhuis IKEA daar wel mocht. Ooit zat elektronicawinkel IT’s overigens ook in Zuiderhout.

De detailhandelsvisie heeft in de afgelopen jaren diverse malen onder vuur gelegen, grootwinkelbedrijven als Lidl, AH en Deka voerden een juridische strijd, terwijl Aldi en AH de visie eenvoudig negeerden. Juridisch is zo’n vestigingsbeleid in Nederland waarschijnliijk lastig houdbaar.

Corona

Zaanstad ziet ook online shoppen en de coronacrisis als oorzaak, en wil daarom ‘compactere winkelgebieden’:

“De coronacrisis heeft het online winkelen nog een extra boost gegeven. Daarom wil de gemeente komen tot kleinere compactere winkelgebieden. Kwaliteit boven kwantiteit. Het zal ook betekenen dat stadskernen een meer gemengd karakter krijgen.

Niet alleen meer winkelen maar ook horeca, kantoortjes en wonen. In onze ogen zijn deze plekken, juist vanwege deze mix, toekomstbestendig. Het gaat dus meer om verblijfsgebieden dan winkelgebieden. Hierbij helpt goede bereikbaarheid, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een treinstation.”