Zaanstad en uitbater Bas Kurdi van restaurant Ornina hebben een akkoord gesloten over de claim van Kurdi nadat Zaanstad vorig jaar abrupt de zaak sloot en de vergunning introk.

Zaanstad gaat z’n best doen om snel een vergunning te regelen en betaalt Kurdi schadevergoeding. Hoeveel dat is wil Zaanstad niet bekend maken.

De geheimhouding is gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aldus burgemeester Hamming. Het gaat om bedrijfsgegevens van Kurdi die vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt.

Maar ook zijn met de geheimhouding de

“economisch financiële belangen van de gemeente gediend. Voorkomen dient te worden dat personen onevenredig voordeel danwel nadeel ondervinden door dit incidentele beleidsbesluit. Het belang bij geheimhouding weegt in deze context zwaarder dan het belang bij openbaarmaking.”

Welke personen hoe ‘onevenredig voordeel danwel nadeel ondervinden’ blijft overigens duister.