Het uitstel van de aanleg van hogere geluidsschermen langs de A8 in Koog aan de Zaan is door het Rijk uitgesteld tot ’tussen 2026 en 2030′. Eerder was het al uitgesteld van 2024 naar 2026. Zaanstad is het daar niet mee eens en blijft streven naar een eerdere aanleg, bijvoorbeeld gelijktijdig met de herinrichting van de Guisweg/A8 waarbij de op- en afrit in Koog aan de Zaan verdwijnen.

Zaanstad heeft eind november opnieuw akoestisch onderzoek laten doen. De uitkomst daarvan is overigens geen steun voor snelle aanleg: “De voorlopige resultaten bevestigen dat geluidsreductie niet nodig is om aan de vigerende wetgeving te voldoen.” Die conclusie komt overeen met de waarneming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die op 2 oktober aan Zaanstad schreef dat hogere geluidsschermen niet noodzakelijk waren. Dat zou het uitstel van de aanleg rechtvaardigen.

Zaanstad legt zich daar dus niet bij neer. Zij laat onderzoeken welk effect een verhoging van het bestaande geluidscherm zou hebben: “Het onderzoek laat zien dat een verhoging van bijvoorbeeld 2 meter een geluidsreductie van 1,5 á 2 dB met zich meebrengt.” In het onderzoek wordt ook de fijnstofemissie meegenomen, daarvan hebben het ministerie en Rijkswaterstaat ook al aangeven dat wordt voldaan aan de wettelijke normen.

Coenbrug

Zaanstad wil het vervangen van de geluidsschermen in Oud-Koog in combinatie met werkzaamheden aan de A8 (project Guisweg) laten uitvoeren als de op- en afrit worden weggehaald: “uitvoering blijft daarmee in beeld in de jaren 2026 – 2028, waardoor verder uitstel tot 2030 wordt voorkomen.” In de Guisweg-plannen op de website van Zaanstad wordt overigens 2025-2027 als uitvoeringsperiode aangegeven. Ook Rijkswaterstaat vindt volgens Zaanstad dat “de vervanging van de geluidschermen het meest voor de hand ligt in combinatie met de werkzaamheden vanuit het project Guisweg aan de A8.”

De tussenresultaten van het akoestisch onderzoek laten volgens Zaanstad zien “dat het geluid van de klankkast (bonken) van de Coenbrug de meeste overlast veroorzaakt.” Dat is in het verleden al eens aangepakt maar ‘stilgevallen’ na het vastzetten van de Coenbrug nadat het bewegingswerk van deze brug kapot is gegaan. De ‘isolatie van het klankkasteffect’ wordt meegenomen als meerwerk-optie in de aanbesteding van de reparatie van de Coenbrug. Die reparatie staat voor 2024 gepland.

80 km per uur

Wethouder Slegers gaat ook met het ministerie praten over de wens van Zaanstad om (tijdelijk) 80 km/uur op de A8 toe te passen.

Op 22 november heeft wethouder Gerard Slegers (CDA) al overleg met Rijkswaterstaat over het groot onderhoud van de Coenbrug gehad. In januari 2024 gaat hij nogmaals in overleg met Rijkswaterstaat over de plannen.

Het ministerie schreef op 2 oktober overigens ook aan Zaanstad dat de gereserveerde € 2,1 miljoen niet genoeg was voor een verhoging, en dat Zaanstad er niet op moest rekenen dat het Rijk daar extra geld voor uit zou trekken. De kosten van het akoestisch onderzoek (max € 25.000) gaan af van het budget van € 2,155 miljoen voor de realisering van de hogere geluidsschermen.

Door Piet Bakker. Bronnen: Raadsinformatiebrief Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: Google Streetview.