B&W van Zaanstad zegt in een reactie op een artikel in het NHD over de bedrijfscultuur binnen de ambtelijke top in Zaanstad dat ze het onacceptabel vindt “dat interne en persoonlijke aantekeningen van de directeur bedrijfsvoering bij de pers terecht zijn gekomen en betreurt ten zeerste dat mensen die met naam en toenaam worden genoemd daardoor beschadigd raken.”

Tegelijkertijd geeft het college toe tegenover de gemeenteraad dat er zaken zijn “die anders en beter moeten”. Om dat te realiseren lopen er twee onderzoeken en volgt nog een derde onderzoek.

Naar aanleiding van signalen uit de organisatie is er volgens B&W “opdracht gegeven voor een onafhankelijk, extern onderzoek naar de samenwerking in de sector bedrijfsvoering” terwijl er daarnaast “een onderzoek naar de samenwerkingsdynamiek in de directie is gestart”.

Deze onderzoeken worden nog met de raad gedeeld (en zijn dus waarschijnlijk ook openbaar):

“Inmiddels zijn deze onderzoeken in afrondende fase en worden deze binnenkort door het college besproken. Waar nodig worden deze ook met intern betrokkenen besproken. Daarna kan het college deze ook met uw raad delen.”

Ook is er een ‘programma organisatieontwikkeling’ waarmee volgens B&W van Zaanstad “stappen vooruit zijn gezet.”

Er moet ook een stuurgroep komen met raadsleden, een collegelid en iemand uit de directie die onderzoek gaat doen naar de samenwerking tussen organisatie, raad en college. De gemeenteraad moet nog besluiten over dit derde onderzoek.