Zaanstad: oppotten voor verhuizing Cultuurcluster mag wel (maar klopt dat?)

Instellingen die subsidie krijgen, mogen dat niet oppotten. Maar dat is precies wat Fluxus en De Bieb hebben gedaan: een deel van hun inkomsten is gereserveerd voor de verhuizing naar het Cultuurcluster.

Tijdens de raadsvergadering op 9 november kon cultuurwethouder Sanna Munnikendam (D66) geen antwoord op vragen van POV en DZ geven waarom dat gebeurde. In de subsidieverordening staat duidelijk dat voor reserveringen toestemming van B&W nodig is. En die toestemming is er niet.

Na drie weken komt de wethouder met juridische spitsvondigheid. De stadsadvocaat vindt: “dat een instelling die naast de subsidie ook andere inkomsten heeft, eigen vermogen mag opbouwen en reserveringen mag doen.”

Fluxus heeft € 395.000 voor de verhuizing gereserveerd, de Bieb € 200.000. Maar omdat beide instellingen meer dan dat uit andere bronnen (kaartverkoop, abonnementen) ontvangen, kunnen ze volgens deze redenering uit die inkomsten gelden reserveren. Naast de specifieke reserveringen voor de Cultuurcluster-verhuizing hebben beide instellingen ook andere reserves opgebouwd. Ook Babel, de Fabriek en Zaanradio (RTVI Zaanstreek) – ook nieuwe bewoners van het Cultuurcluster – reserveren geld.

Maar wat staat er in de regeling?

“Vermogensvorming met de subsidiemiddelen zal in beginsel niet worden toegestaan en exploitatieoverschotten mogen in beginsel niet worden gereserveerd.”

Het gaat natuurlijk ook over het tweede deel van die zin “en exploitatieoverschotten mogen in beginsel niet worden gereserveerd.” Daar staat (let op het woord “en” dat oppotten dus helemaal niet is toegestaan.

Het lijkt er sterk op dat het college het Cultuurcluster probeert te behoeden voor nog grotere tekorten via deze curieuze interpretatie van de regels.


Ons Cultuurcluster-dossier.


 

Deel dit artikel:

2 reacties

 • A. Harmens

  Je vraagt je af hoe de verhuizing van al deze instelling überhaupt financiëel geregeld is. Als de gemeente een financiële bijdrage vraagt van de bibliotheek en Fluxus of hen niet compenseert voor de verhuizing, dan snap ik ook wel dat ze geld oppotten, of dat nou wettelijk toegestaan is of niet. Het is toch een flinke smak geld die eenmalig moet worden uitgegeven.

 • Deze nieuwe wethouder van kul-tuur(eluurs) zou zich moeten schamen.
  Dit is niet anders dan stelen van de gemeenschap en er vervolgens “juridisch onderbouwd” (en trouwens ook al op onze kosten) over liegen ook.
  De aanjagers en vertegenwoordigers van dit nog steeds onzalige plan hebben altijd bezworen dat dit cult(d)uurcluster gedoe nooit ten koste zou gaan van de cultuursubsidies en hier gebeurt (wederom) precies dát, nog voor dat er ook maar één paal de grond in is gegaan…
  Het is natuurlijk je reinste kul dat er hier niet opgepot wordt vanuit de cultuursubsidies, want niet alleen hebben deze “bevoorrechte” culturele instellingen méér (zelfs tot twee maal zoveel) subsidie uit de (totale cultuur)subsidiepot (toegezegd) gekregen, juist om de torenhoge huisvestingslasten in het cultuurpaleis te kunnen bekostigen, maar daarnaast het is natuurlijk ook zo dat ze geen – of in elk geval juist minder – subsidie nodig hebben, als er werkelijk exploitatie overschotten zijn waarvan ze kunnen sparen voor deze geldverspillende en overbodige luxe.
  Daarmee beweer ik heus niet dat bijvoorbeeld De Flux niet dringend een nieuw en groter podium nodig heeft, maar waarom dat persé op de duurste (en nog lang niet beschikbare) vierkante meters van Zaanstad zou moeten, terwijl er inmiddels al 3 prachtige en wellicht geschikte kerken aangeboden zijn wordt met de dag verbazingwekkender.
  Uit de jaarrekening van Fluxus begrijp ik trouwens dat (dezelf)De Flux voor hun huidige lokatie niet eens huur hoeft te betalen, maar ondertussen wel bijna een half miljoen structurele subsidie incasseert. Vergelijk dat eens met wat er (tenminste nu nog) overblijft voor subsidie voor De Groote Weiver (namelijk 20.000 euro, precies hun huurkosten), waar de (veel lagere) entreegelden en barinkomsten vrijwel geheel benut worden voor het programma.
  En zolang de gemeenteraad een rechtmatig (en trouwens slechts adviserend) referendum van tafel blijft vegen en keer op keer (dure) juristen in blijft zetten om gezichtsverlies te verhullen in plaats van op onverstandige beslissingen terug te komen, is het enige wat ons verstandige burgers rest ze daar op af te rekenen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *