Oostzaan is best populair: na Landsmeer en Amsterdam draait ook Zaanstad zijn stoel om voor een gesprek over een gezamenlijke toekomst. 

Burgemeester Jan Hamming laat dat per brief weten aan het college van het dorp achter de ophaalbrug. Maar daarbij laat hij het initiatief bij Oostzaan: 

‘Wel staat ons college open voor een gesprek, indien uw gemeenteraad Zaanstad als serieuze optie voor een fusie ziet.’

Oostzaan is zoekende. De bestuurlijke samenwerking met Wormerland in OVER-gemeente gaat niet over rozen. Daarom kreeg adviesbureau TwynstraGudde de opdracht vier scenario’s te onderzoeken: 

  1. Doorontwikkeling ambtelijke fusieorganisatie OVER
  2. Bestuurlijke fusie met Zaanstad
  3. Bestuurlijke fusie met Amsterdam
  4. Bestuurlijke fusie met Landsmeer

Kortgezegd kwam in dat (niet foutloze*) rapport Amsterdam uit de bus als gedroomde kandidaat.

De analyse van die scenario’s die bureau TwynstraGudde uitvoerde, leverde het volgende beeld op: een fusie met Amsterdam heeft de meeste (6) groene stippen (financieel gezond, ‘in control’, flexibel en fijne werkgever, veel voorzieningen, goed in de regio) en slechts één rode (de identiteit van Oostzaan verdwijnt), de fusie met Zaanstad scoort iets minder goed: vier groene stippen. Fusie met Landsmeer en doorgaan met Wormerland in OVER scoren nog minder goed. (Wormerland heeft laten weten alleen ‘ambtelijk’ met Oostzaan te willen samenwerken, bestuurlijke samenwerking is uit den boze omdat dat het voorspel voor een fusie zou kunnen zijn.)

Burgemeester Hamming vindt het logisch dat een bestuurlijke fusie met Zaanstad is verkend: ‘Immers, de Zaanstreek heeft een gedeelde identiteit en geschiedenis’, stelt hij onder meer.. 

*Burgemeester Hamming wijst er in zijn brief op dat er in het rapport van TwynstraGudde wat zaken onjuist worden beschreven: 

‘Denk hierbij het cultuurcluster nabij station Zaandam Centraal. Zaanstad heeft een aantal jaren geleden bewust voor gekozen om culturele voorzieningen te spreiden door de gemeente in de kernen, om zo nabijheid voor onze inwoners te organiseren. Ook staat geformuleerd dat Zaanstad een Centrale Dorpsraad (CD) heeft. Zaanstad betrekt op andere manieren de inwoners, om zo in contact te staan met onze bestuurders en wijkmanagers, ambtenaren van onze gemeente. Iedere kern heeft een buurthuis met een buurtfunctie om ook op deze manier dicht bij al onze inwoners te staan. Tot slot, Zaanstad vertegenwoordigt Zaanstreek-Waterland in de MRA-overleggen, maar is zelf geen voorzitter van het platform Economie van de MRA.’

Lees ook:

Door Merel Kan.