Zaanstad wil de toeristenbelasting gaan ‘differentiëren’ en ook de riviercruisevaart gaan belasten.

Airbnb en andere vakantieverhuur zal in de toekomst waarschijnlijk te maken krijgen met een strenger beleid.

De toeristenbelasting staat al sinds de invoering in 2019 van het nieuwe tarief van € 7 per overnachting (in 2018 nog € 3) ter discussie. Het tarief is nu het hoogste in Nederland en treft vooral budget-verhuur en goedkopere kamers relatief zwaar.

Daarnaast is het duidelijk dat het afdragen van toeristenbelasting massaal wordt ontdoken, waarschijnlijk vooral door Airbnb-verhuur. In 2019 haalde Zaanstad meer geld binnen dankzij het hogere tarief. Maar het aantal overnachtingen nam af terwijl het aantal hotelkamers toenam en Airbnb een grote vlucht nam.

Voor 2020 en de jaren daarna moet met een scherpe daling van de inkomsten rekening worden gehouden.

Amsterdamse model

De differentiatie zal waarschijnlijk naar het Amsterdamse model worden gemodelleerd: een vast basisbedrag plus een percentage van de overnachtingsprijs. In Amsterdam is dat nu voor hotels € 3 per overnachting plus 7 procent van de overnachtingsprijs. Bij campings is het basistarief € 1 per overnachting plus het percentage van 7 procent. Andere accommodaties (BnB’s en Airbnb) betalen alleen 10 procent van de overnachtingsprijs.

Bij cruiseschepen wordt in Amsterdam € 8,- per passagier geheven. Dat geldt voor alle soorten schepen. In Zaanstad betalen de riviercruisers nu alleen via de havengelden.

Airbnb

Ook het plan van aanpak voor vakantieverhuur (Airbnb e.o.) is nog niet in detail bekend. Maar Zaanstad heeft eerder al aangekondigd dat er gestuurd wordt op een maximum aantal dagen van verhuur (wellicht 30), strengere controle en handhaving, het bijhouden van een nachtregister en het tegengaan van commerciële verhuur.

Die maatregelen werden al voor de zomer van 2018 aangekondigd door de toenmalige wethouder Dennis Straat. Inmiddels is een aantal airbnb-panden omgezet in kamerverhuur.

Horeca-ondernemers, jachthavens, zeilverenigingen en de riviercruisevaart worden volgende week op de hoogte gesteld van de voorgenomen besluitvorming. Tot die tijd houdt Zaanstad de stukken geheim.

Foto: Hotel You aan de Westzijde in aanbouw