De juristen van Zaanstad hoeven komende woensdag 20 januari maar één keer reiskosten te declareren terwijl ze twee keer voor de Raad van State moeten verschijnen.

Om 10.30 uur moeten ze uitleggen waarom ze bezwaren tegen bestemmingsplan Houthavenkade terzijde hebben geschoven en om 13.00 staan ze tegenover bewoners van Westerwatering die het niet eens zijn met bestemmingsplan Zaanse Helden.

(Een tussendoor-lunch in Sociëteit De Witte zit er vanwege corona niet in, boterhammetjes mee, een goedkoop dagje voor Zaanstad.)

Gewoontegetrouw zijn de brieven van de Raad van State over de zittingen niet openbaar gemaakt door Zaanstad.

Houthavenkade

Vier bedrijven hebben bezwaar gemaakt tegen het plan Houthavenkade: Kalfsvel Metaalcoating, IJzer- en Metaalgieterij E. de Ruiter, Engie en Exter. hun eerdere bezwaren hebben niet tot voldoende aanpassingen geleid.

Dat Exter bezwaar maakte, was al duidelijk. Het bedrijf denkt dat ze in haar uitbreidingsplannen wordt beperkt, en heeft kennelijk niet genoeg steun voor een verhuizing toegezegd gekregen. Pikant is dat de gemeenteraad wethouder Breunesse opdracht gaf de zaak met Exter in orde te maken, op die voorwaarde ging men akkoord met het bestemmingsplan. Dat overleg mislukte maar toen was de raad dus al akkoord.

Zaanstad wil Exter financieel steunen bij een verhuizing. Wethouders Krieger en Breunesse onderzochten “welke financiële middelen beschikbaar gemaakt kunnen worden om een verplaatsing van Exter mogelijk te maken.” Niet gelukt dus.

Geluidhinder

Kalfsvel en De Ruiter zijn buren van Exter en zitten nog dichter op het bouwplan (710 appartementen). Deze drie bedrijven maken ook specifiek bezwaar tegen tegen “het besluit van College van burgemeester en wethouders van Zaanstad van 2 juli 2020, waarbij hogere waarden o.g.v. de Wet geluidhinder zijn vastgesteld voor het bestemmingsplan Houthavenkade.”

Dat Engie bezwaar maakt lijkt vreemd, volgens Zaanstad wil Engie verhuizen naar Hoogtij. In november 2020 werd bekend dat de ontwikkelaar van het bouwproject Houthavenkade, Porten Houthavenkade BV, de grond die Engie nu van Brisck BV huurt zou gaan kopen. Verhuurder Brisck heeft een optie op een terrein van circa 10.000 m² op Hoogtij genomen waar Engie naartoe kan. Zaanstad heeft het ontwerp van Engie goedgekeurd. De planning was om in eerste helft van 2022 naar Hoogtij te verhuizen.

Lees hier alles over het plan Houthavenkade

Zaanse Helden

Bij het plan Zaanse Helden staat Zaanstad tegenover bewoners van Westerwatering (P.R. Dupon, F.G. Wietses en anderen) en De Hollandsche Molen, Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland. De vereniging vindt dat de woontorens de ‘windvang’ van molen De Held Jozua aantast.

De bewoners hadden al eerder hun bezwaren kenbaar gemaakt. Zij vrezen verkeersdrukte op de Houtveldweg en problemen bij de ontsluiting van Westerwatering. Bovendien stelden ze dat de parkeerbehoefte veel te laag is ingeschat.

Foto boven: Raad van State, Den Haag, Kneuterdijk 22, onder Houthavenkade en Zaanse Helden.