Zaanstad heeft de rechtszaak over 30 openbare parkeerplaatsen in de nieuwbouwwijk Gouwpark (bij ZMC) verloren. De ontwikkelaar hoeft niet te zorgen voor extra plekken waardoor de parkeeroverlast in de wijk groot blijft.

De gemeente vond dat ontwikkelaar VOF Gouwpark (HSB Ontwikkeling / Wilma Wonen) 30 openbare plaatsen te weinig had aangelegd. Die plaatsen zijn er overigens wel maar die had VOF Gouwpark verkocht aan huizenbezitters. Daarom zijn er nu onvoldoende openbare parkeerplekken in de wijk voor andere bewoners en bezoekers.

Dwangsom

De problemen werden in het najaar van 2021 al duidelijk. Zaanstad heeft al eens tevergeefs de bouwer tot aanleg van die 30 plaatsen proberen te bewegen. Toen dat niet lukte heeft de gemeente een dwangsom van € 435.960 opgelegd. In januari 2022 werd een bezwaar van VOF Gouwpark tegen de dwangsom ongegrond verklaard na advies van de hoor- en adviescommissie van Zaanstad. De ontwikkelaar ging in beroep bij de rechtbank.

De voorzieningenrechter had in een voorlopig oordeel vastgesteld dat VOF Gouwpark zich inderdaad niet aan de voorschriften had gehouden. Maar bij het definitieve oordeel viel de uitspraak in het nadeel van Zaanstad uit: het beroep van VOF Gouwpark tegen de dwangsom is gegrond. Zaanstad gaat hiertegen in beroep.

Twee versies

Uit de brief van wethouders Slegers en Breunesse blijkt dat de parkeerberekening in de plannen afwijkt van de parkeerberekening in de tekeningen die daarna zijn ingediend. Er zijn dus twee versies in de plannen opgenomen: een tabel met een berekening (waar die 30 extra openbare wel in zaten) en een tekening (waar die 30 niet in zaten).

Of dat bewust is gedaan, wordt niet duidelijk uit de brief van de wethouders, maar kennelijk is dit verschil niet tijdig opgemerkt door de gemeente. Zaanstad vindt dat de berekening (op basis van de parkeerbehoefte) leidend is, volgens de rechter (en VOF Gouwpark) zijn de tekeningen van doorslaggevende betekenis.

Foutparkeerders

Volgens bewoners is het tekort aan parkeerplaatsen nijpend, zij rekenden op de beloofde aantallen en nu die er niet zijn stijgt ook het aantal foutparkeerders ‘gigantisch’.

Die foutparkeerders zijn overigens doorgaans eigen bewoners aldus één van onze lezers: “ze willen allemaal zo dicht mogelijk voor de deur parkeren.” Bewoners maken zich zorgen over de veiligheid van de kinderen. “Het is praktisch onmogelijk om op de stoep te lopen. Als je met een kinderwagen loopt, dan moet je via de weg om auto’s heen lopen.”

De gemeente wordt ‘laksheid’ verweten: “buurtbewoners maken wel meldingen. Maar handhavers doen niks met de meldingen, ook niet als veiligheid in het geding is.” Handhavers zouden zich niet laten zien in de wijk, en er zouden ook geen boetes worden uitgeschreven.

Door Piet Bakker. Bronnen: Raadsinformatiebrief, eerder nieuws op De Orkaan, mails van bewoners. Foto: De Orkaan