Zaanweg 30 km, voorrang bij Stationsstraat en Marktstraat verandert

De Zaanweg in Wormerveer wordt tussen Stationsstraat en Kerkstraat heringericht met ‘snelheidsremmende maatregelen’.

Het stuk tot de Marktstraat wordt een 30 km-zone, de voorrangsregeling bij Stationsstraat en Marktstraat wordt aangepast.

De Zaanweg gaat steeds meer op een ‘boulevard’ lijken, ‘Zaanboulevard’ zouden we bijna zeggen. Na de nieuwe terrassen aan de Zaan wordt nu ook het oversteken naar die terrassen veiliger voor klanten en personeel.

In ambtenarentaal heet het dat

“deze nieuwe inrichting bedoeld is om verblijfsklimaat te verbeteren waarbij meer oversteekbewegingen van voetgangers worden verwacht vanwege terrassen aan de Zaan van horecabedrijven.”

Bij de Marktstraat en de Zaanweg wordt de bestaande voorrangsregeling (voorrang geven aan verkeer op de Zaanweg) opgeheven.

De route Stationsstraat – Zaanweg richting Zaanbrug wordt de doorgaande weg. Weggebruikers die vanaf de Zaanweg richting Zaanbrug komen, moeten nu voorrang gaan verlenen (tenminste, wij denken dat zoiets bedoeld wordt):

“de voorrangsregeling van de kruising Zaanweg met Stationsstraat zodanig aan te passen waarbij de bestuurders uit westelijke richting voorrang dienen te verlenen aan bestuurders vanuit de Stationsstraat en bestuurders van de Zaanweg uit oostelijke richting.”

Er kan tot eind juni bezwaar aan worden getekend tegen de plannen.

Foto hierboven van Google Streetview (in het echt staan die huizen niet scheef).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *