Tijdens de Algemene Leden Vergadering van ZCFC maakten voorzitters Dirk Slootweg en Martijn Jonker bekend dat Zaans Oranje op de huidige locatie blijft zitten.

Daarover was lange tijd onduidelijkheidAZ zou plannen hebben om het gehele sportpark te gaan bezetten en het college had aangegeven wel ‘kansen voor herhuisvesting te zien’. Daarvan is nu geen sprake meer.

ZCFC-voorzitter Martijn Jonker:

“De samenwerking tussen AZ en ZCFC loopt zeer goed, wederzijds is er veel waardering voor elkaar en is er gesproken over de gezamenlijke toekomst en de daarbij behorende ambities. Hier gaan wij zeker uitkomen. Ik ben dan ook blij te mogen aankondigen dat ZCFC op de Kalverhoek zal blijven.”

Samen met de gemeente en AZ zullen ze de komende periode de ‘afspraken formaliseren en afronden’.

60 jaar lid!

Ook waren er bloemen en huldigingen, onder meer voor/van Leen Visser (wij kennen hem als ‘ome Leen!):

“Ongekend, maar deze oer-ZCFC-er Leen Visser is al 60 jaar lid van ZCFC, hulde!”