Wat wordt het nieuws in 2024? Er wordt vooral veel gebouwd in de Zaanstreek: er worden wegen aangelegd, bouwplannen ontwikkeld en afgerond en bruggen in gebruik genomen of hersteld. Ook krijgt Zaanstad een van de grootste drijvende asielopvang-centra van Nederland en worden alle bussen elektrisch.

Deze zes zaken zijn ‘zeker’ – maar helemaal zeker weet je het natuurlijk nooit…

1. De nieuwe Zaanbrug. Deze is 99,9 procent zeker. Op 10 januari gaat de brug open. Vrijwel meteen daarna wordt de tijdelijke brug ontmanteld en dat zorgt weer voor eenrichtingsverkeer op de Zaanweg en dat zorgt er weer voor dat mensen uit Wormer nog een paar maanden om moeten rijden.

Foto: Bart van der Laan

2. 1000 asielzoekers moeten half februari op de twee drijvende container-pontons (Bibby Progress en Bibby Renaissance) aan de Gerrit Bolkade in Zaandam worden opgevangen. Een ‘streefdatum’ aldus burgemeester Hamming. (50 procent zeker)

Foto: Aaf Aafjes (de boten nog in Amsterdam)

3. De kruising bij Provincialeweg – Witte Veerstraat in Zaandijk krijgt stoplichten en in- en uitvoegstroken. Dan is het hele stuk tussen de Guisweg en Wormerveer aangepakt, bij de Prunuslaan is het werk al klaar. Eind februari moet het beginnen (95 procent zeker – het project is al een paar keer uitgesteld)

Het af aangepakte kruispunt bij de Prunuslaan (De Orkaan)

4. Thorbeckeweg. De voorbereidingen zijn in 2023 begonnen. Het ‘hoofdwerk’ begint dit jaar (‘begin 2024’ aldus aannemer BosKalis). Dat hoofdwerk is de bouw van een tunnel bij de Wibautstraat, de verhuizing van Shell, de bouw van nieuwe op- en afritten, fietsbrug Skoon en de afsluiting van de Westkolkdijk. In 2027 moet alles af zijn. (99 procent zeker dat het in 2024 begint, niet dat het allemaal in 2027 af is).

5. EBS-bussen. Eind april moeten alle elektrische EBS-bussen zijn geleverd. Die levering zou medio december 2023 al zijn begonnen maar dat is niet gehaald, bij de Vervoerregio twijfelen ze of EBS het gaat halen na alle eerdere niet nagekomen afspraken. (30 procent zeker)

EBS-dieselbus (2017, uit Berlijn) aan Westzijde (De Orkaan)

6. Coenbrug weer open. Eind dit jaar beginnen de werkzaamheden. Dan moet de brug die al bijna drie jaar niet meer open kan, weer functioneren. (70 procent zeker)

Coenbrug vanaf Oostzijde (De Orkaan)

Door Piet Bakker. Foto’s: De Orkaan, Aaf Aafjes, Bart van der Laan.