‘Zicht op Krommenie’ in Durghorstplantsoen

U denkt misschien bij het zien van de foto: ‘vier mannen met een plank’. En dat is ook zo, maar het is niet zomaar een plank (en het zijn niet zomaar vier mannen).

De ‘plank’ is dus een historisch paneel. En de mannen zijn leden van bestuur en commissies van het Historisch Genootschap Crommenie.

Afgelopen week werd het paneel, een houtsnijwerk ter grootte van ca. 2.40 x 0.60 m (in bruikleen) geplaatst in het atrium van het Durghorstplantsoen.

Het houtsnijwerk werd vervaardigd door Wormerveerder Muus Mol. Het paneel heeft lang in het directiekantoor van Kaars Sijpesteijn aan de Padlaan gehangen. Na de sloop van de Forbo ging het naar Gert Jan Mol, zoon van de houtsnijder. Hij schonk het paneel enige jaren geleden aan het Historisch Genootschap Crommenie.

Omdat het grote werk in het kantoor van het genootschap niet tot zijn recht kwam, werd gezocht naar een mooiere plek. In het Durghorstplantsoen krijgt het werk van Muus Mol de plaats die het verdient.

Het is een afbeelding, gebaseerd op een schilderij uit 1788 voorstellende de ‘luijsterijke optogt’ toen de inwoners van Krommenie richting Wormerveer liepen om de 40e verjaardag van erf-stadhouder Prins Willem V te vieren.

Er zijn verschillende molens uitgebeeld, o.a. papiermolen De Mol, de hennepkloppers De Zwaan, De Witte Duif en De Fenix, en de Hervormde kerk. Ook het Plankenpad, dat leidde via het veer naar de Padlaan, is te zien. Zo’n 45 jaar later kwam hier de eerste Veerbrug over de Nauernasche Vaart.

Hieronder het origineel van de Optogt (klik voor grote versie en lees onder afbeelding verder).

De afbeelding vonden we op de Leguijt-website. Onderschrift:

Afbeelding van het dorp Crommenie te zien op den weg van Wormerveer Gaande na Crommenie, Hier bij is gevoegt die Luijsterijke optogt, Aldaar Geschiet op den 8ste Maart 1788, Sijnde de XLste Verjaardag van onze zeer geliefde erf-stadthouder prins Willem de Vijfde, door deeze Onderstaande Burgers en Inwooners Met een Konstig Geschildert Sijden Oranje vaandel en bord, Dat door Jan Adamie, burger en inwoonder aldaar, is gegeven tot gedagtenis van het wonderbaar en groot herstellings werk in den jaare 1787, Van zijn Hoogvorstelijke en Doorlugtige Hoogheijd onzen geliefden erfstadhouder Prins Willem de Vijfde, zijne koninglijke gemalin en vorstelijke spruijten; En met Approbatie der edle agtbaare magistraat van Crommenie Aldaar in de Kerk is geplaatst.

Welke optogt is hervat op den 20ste April 1788, door meest alle die zelvde perzoonen Welke op den Voorgaande 8ste Maart hebben Geadsisteert beminnaars van het dierbaar oranje huijs, Om Gelegenheijd te geven tot het Uijtvoeren, en tot ’s prinsen eer, In het Ligt geven van deze afbeelding en plaat.

Hieronder de kleine optocht van de mannen van het Historisch Genootschap.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Dirk Dekker

    Grappig , heb deze plaat ook , vervaardigd in een map van knijnenber , de gene die voorop loopt in de rij is bet overgroot vader van mij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *