Vers raadslid Merel Kingma (D66) ontvangt van bewoners rondom IJsvereniging Assendelft ‘verontrustende berichten’.

Al zo’n vier jaar zijn er gesprekken tussen STG-Z (en Schaatstrainingsgroep Zaanstreek), IJsvereniging Assendelft en gemeente Zaanstad over een skeelerbaan en een evenemententerrein op de locatie van IJsvereniging Assendelft. Daarbij lijkt de wijze waarop de omwonenden betrokken worden, te wensen over te laten. Ook zou de raad nog niet zijn betrokken of geïnformeerd.

En ja, hoewel wij wethouder Gerard Slegers wel al voorbij zagen komen in ‘de media’ met dit plan, hebben we nog niets gespot in het raadsinformatiesysteem (of kijken we met de neus?).

Kingma stelde daarom schriftelijke vragen:

  1. Er blijkt al sinds 2018 te worden gesproken over plannen om van deze locatie een skeelerbaan en evenemententerrein te maken, waarom is de gemeenteraad en zijn de omwonenden daar niet eerder over geïnformeerd? 
  2. Tijdens een recente informatiebijeenkomst is er slechts een selecte groep buurtbewoners uitgenodigd. Waarom en op welke wijze heeft deze selectie plaatsgevonden? 
  3. Hoe gaat het College zorgen voor draagvlak voor deze plannen? Op welke wijze wordt de  participatie vorm gegeven? 
  4. Hoeveel en welke soorten evenementen worden er door het College voorzien per jaar op dit terrein, en hoe zijn deze gespreid door het jaar?
  5. Op welke wijze wordt er door het College rekening gehouden met de verder toenemende verkeersbewegingen door de Dorpsstraat?
  6. Hoe borgt het College onze ambities met betrekking tot natuur en milieu in deze plannen? 

Foto boven: Facebookpagina IJsvereniging Assendelft