100 jaar geleden: Zeilen (noodlottig)

In verband met het noodlottig ongeval op het Kaager Meer, waarbij de heer W. Tip van Westzaan, die vicepresident der Zaanlandsche Zeilvereeniging was, om het leven kwam, waren de leden dezer vereeniging tegen gisteravond (Zaterdag) in buitengewone vergadering bijeengeroepen, om te beslissen over de vraag, of de uitgeschreven nationale en onderlinge wedstrijden op het Alkmaarder Meer op 14 en 15 Augustus zouden doorgaan.

De voorzitter, de heer Latenstein van Voorst, hulde brengende aan de nagedachtenis van den heer Tip, wees er op, welk een zware slag de familie Tip en ook de Zaanlandsche Zeilvereeniging heeft getroffen. Hij herinnerde eraan dat de Zaanlandsche Zeilvereeniging op initiatief van den vader van den overledene, den heer C. Tip en te zijnen huize was opgericht, die ook jarenlang bestuursfunctiën had bekleed, tot deze door den zoon waren overgenomen. De heer W. Tip behoorde tot de’ beste zeilers van het land en was een trouw en hartelijk sportbroeder. ….’

Namens het bestuur stelde hij daarom voor ten teeken van rouw de wedstrijden op het Alkmaarder Meer niet te doen doorgaan, welk voorstel zonder discussie met algemeene stommen werd aangenomen.

De voorzitter bracht daarop dank aan de Kon. Ned. Roei- en Zeilvereeniging en aan de Zeilvereeniging „De Haag” voor de belangstelling bij de ter aardebestelling betoond. De vergadering was zeer drukbezocht.

Algemeen Handelsblad 08-08-1920, via Delpher

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *