Op uitnodiging van B. en W. van Zaandam werd daar enigen tijd geleden een conferentie gehouden van de dagelijkse besturen der verschillende gemeenten uit de Zaanstreek, inzake samenvoeging van Zaansche gemeenten.

Besloten werd de betrokken gemeenteraden over deze plannen uitspraak te laten doen. De gemeenteraad van Westzaan heeft zich tegen samenvoeging met Zaansche gemeenten verklaard.

In den gemeenteraad van Oostzaan kwamen gisteravond ook de Zaansche plannen aan de orde.

De Voorzitter, burgemeester Teer zeide, dat B. en W. samenvoeging van gemeenten, ook van Zaansche gemeenten, van veel belang achten, met het oog op verschillende sociale maatregelen. Op de Conferentie hadden zij echter den indruk gekregen, dat men in de Zaanstreek meer gevoelde voor samenvoeging van de industrie-gemeenten Zaandam, Koog a/d. Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie, en op de plattelandsgemeente Oostzaan minder gesteld was. In verband hiermede stelden zij voor, aan B. en W. van Zaandam te berichten, dat de gemeenteraad van Oostzaan samenvoeging met Zaansche gemeenten niet gewenst acht. Met algemene stemmen werd aldus besloten.

Algemeen Handelsblad 25-08-1920 via Delpher