100 jaar geleden: Alweer vleeschvergiftiging!

Het vleescheten schijnt hoe langer hoe gevaarlijker te worden. Zelfs in de groote steden, waarin abattoirs bestaan, en bij zogenaamde groote slagers — dat is te Utrecht gebleken — kan men daarvan onaangename gevolgen ondervinden.

Werden onlangs te Wormerveer niet minder dan 4 personen het slachtoffer van het nuttigen van bedorven vleesch, thans hebben zich weer te Bergen bij een 35tal personen vleeschvergiftigingsgevallen voorgedaan.

Een bacteriologisch onderzoek aan het abattoir te Alkmaar bracht aan het licht, dat de vergiftiging was geschied door bacillen, behorende tot de coli tyfusgroep. Het vleesch was geleverd door één slager, die een achterdeel van een koe gekocht had van ‘een slager uit West Graftdijk. Een onderzoek is ingesteld*.

Haagsche courant, 07-08-1920. Via Delpher

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *