Tag Archives: 100 jaar geleden

100 jaar geleden: EEN VLAGGENKWESTIE TE WORMERVEER

Burgemeester contra wethouder WORMERVEER, 1 Sept.  Verleden jaar werd in een zitting van den gemeenteraad besloten om op den verjaardag der koningin de vlag (zonder wimpel) op het gemeentehuis uit te steken. Gisteren bestond echter tussen burgemeester en wethouders verschil

100 jaar geleden: EEN ONGELUKKIGE TOCHT

Dezer dagen kwam de veehouder M., van Assendelft uit Purmerend. Zijn voor de kar gespannen paard schrok voor den stilstaande automobiel van dokter N, te Wormer. M. viel van zijn kar en kneusde twee ribben. Na door dr. N. verbonden

100 jaar geleden: Samenvoeging van Zaansche gemeenten

Op uitnodiging van B. en W. van Zaandam werd daar enigen tijd geleden een conferentie gehouden van de dagelijkse besturen der verschillende gemeenten uit de Zaanstreek, inzake samenvoeging van Zaansche gemeenten. Besloten werd de betrokken gemeenteraden over deze plannen uitspraak

100 jaar geleden: Minderwaardig rundvleesch

In verscheidene gezinnen te Wormer zijn personen plotseling ongesteld geworden, hetgeen men toeschrijft aan het gebruik van rundvleesch, afkomstig van een slager te Wormerveer, hetwelk hoewel niet bedorven, toch blijkbaar van minderwaardige kwaliteit is geweest. Het volk : dagblad voor

100 jaar geleden: Wormerveerder vangt karpers in Steenwijk

STEENWIJK, 19 Augs. De heer L. Brommet van Wormerveer, tijdelijk alhier, had deze week het zeldzame buitenkansje op 3 verschillende dagen in den vijver van het park Ramswoerthe, aan een gewonen hengel, 3 karpers van 9,5, ruim 11 en ruim

100 jaar geleden: Zeilen (noodlottig)

In verband met het noodlottig ongeval op het Kaager Meer, waarbij de heer W. Tip van Westzaan, die vicepresident der Zaanlandsche Zeilvereeniging was, om het leven kwam, waren de leden dezer vereeniging tegen gisteravond (Zaterdag) in buitengewone vergadering bijeengeroepen, om

100 jaar geleden: Alweer vleeschvergiftiging!

Het vleescheten schijnt hoe langer hoe gevaarlijker te worden. Zelfs in de groote steden, waarin abattoirs bestaan, en bij zogenaamde groote slagers — dat is te Utrecht gebleken — kan men daarvan onaangename gevolgen ondervinden. Werden onlangs te Wormerveer niet

100 jaar geleden: Uit de Rechtszaal (Wild West aan de Zaan)

Een dreigbriefschrijver, die zich In zijn woning verschanste… HAARLEM, 5 Aug. — De Haarlemsche rechtbank heeft heden de zaken behandeld tegen H. J. S., oud 53 jaar, die beschuldigd werd een dreigbrief te hebben geschreven aan mevrouw de wed. C.

100 jaar geleden: Overvloedige vischvangst

In de Achterzaan te Zaandam deed zich Donderdag het verschijnsel voor, dat een groote menigte visch van allerlei soort—spiering, baars, voorn, aal, enz. aan de oppervlakte kwam, zoodat men ze slechts voor het grijpen had. Hiervan werd dan ook veelvuldig