Burgemeester contra wethouder

WORMERVEER, 1 Sept.  Verleden jaar werd in een zitting van den gemeenteraad besloten om op den verjaardag der koningin de vlag (zonder wimpel) op het gemeentehuis uit te steken.

Gisteren bestond echter tussen burgemeester en wethouders verschil van mening over de al of niet geldigheid van dat besluit.

Op last van den burgemeester, die van gevoelen was, dat het te vorigen jare genomen besluit ook thans nog van kracht was, werd ten slotte, onder protest der wethouders, een particuliere vlag op het dak van het gemeentehuis geplaatst.

De toegangen tot het dak werd door de politie bewaakt, zodat geen incidenten voorvielen.

De wethouders ontvingen van de Commissaris der Koningin, die blijkbaar was ingelicht, een telegram, waarin hun werd medegedeeld dat de burgemeester in dezen art. 70 heeft toegepast en door hem en de regering zal worden gesteund. De wethouders worden gewaarschuwd, dat zij eventueel zullen komen te staan voor de volle verantwoordelijkheid der consequenties.

Volgens een bericht van het persbureau Vas Diaz wordt ’t huls van den burgemeester door twee marechaussees bewaakt. In heel de gemeente wordt alleen gevlagd door den burgemeester, het posthuis en het station.  

De Telegraaf, 01-09-1920. Via Delpher