12 jaar baggeren Wormer- en Jisperveld

Na 12 jaar is het baggerwerk in het Wormer- en Jisperveld klaar. Bedacht door bewoners van Wormer en Jisp, en uitgevoerd door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bewoners maakten zich zorgen over de waterkwaliteit en het dichtslibben van de waterwegen. En ze bedachten tegelijkertijd ook een recreatieplan.

Het resultaat is helder water en meer mogelijkheden voor recreatie in het Wormer- en Jisperveld. Om dit zo te houden werkt Natuurmonumenten met de gemeente en het hoogheemraadschap aan een beheersplan voor het watersysteem.

EZ luchtfoto wormer en jisperveld-kleinWeidevogels
Daarnaast is ook gewerkt aan verbetering van het groen. De toegankelijkheid van de weilanden in dit gebied was onvoldoende voor een goed beheer. Dammen en bruggen zijn opgeknapt of vernieuwd en de afwatering van percelen is verbeterd. De graslanden zijn beter begaanbaar voor landbouwmachines.

Door het verwijderen van bosjes en bomen, zodat meer open graslanden ontstaan, zijn betere leefomstandigheden voor weidevogels gecreëerd. Op die plekken zijn na bijna 25 jaar de weidevogels weer te zien.

In twaalf jaar tijd is een hoop werk verricht.

  • Er is in circa 200 kilometer sloten en vaarten gebaggerd.
  • Daarbij is 750.000 kubieke meter bagger verwijderd.
  • Om die bagger op te slaan is 45 hectare aan depotruimte gerealiseerd.
  • Voor alle slibremmers en baggerbuffers is 2 kilometer geotextiel gebruikt.
  • Er zijn 146 dammen en 11 bruggen hersteld.
  • Over een lengte van 3,3 kilometer zijn greppelbuizen aangelegd.

Walvisbotten
In Wormer- en Jisperveld is ook veel gebeurd met oog op wandel- en waterrecreatie. Er is een knooppunten-routenetwerk voor kanoërs aangelegd.

kanoroute

Aan de rand van de Poel is het educatieve eiland Kneppelsoord ingericht. Vrijwilligers hebben een groot aantal weidemolentjes opgeknapt. Het wandelpad Oosteinde (het Laarzenpad) is een van de eerste paden in Nederland dat dwars door dit Natura 2000-gebied loopt. Het pad is open van 15 juli tot 15 oktober.

Tijdens het baggeren in Wormer- en Jisperveld zijn walvisbotten gevonden. Deze worden bewaard in het depot van provincie Noord-Holland.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *