Op 21 maart doen de vrijwilligers van de Monettuin mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie in Nederland. Op die zaterdag gaan ze aan de slag met allerlei klussen.

De vriijwilligers zijn er echter niet zeker van of ze volgend jaar nog de beschikking hebben over de tuin.

De grond is verkocht en de nieuwe eigenaar maakt plannen voor woningbouw. Op de plek was vroeger een woonhuis anex winkel (boekwinkel Het Groen Huis) gevestigd.

De initiatiefnemers weten niet hoe snel de plannen gerealiseerd worden, maar eens valt het doek voor de tuin die nu al vijf jaar “tijdelijk” wordt gebruikt. Dat is al langer dan vooraf werd verwacht.

Omdat de toekomst onzeker is, worden moestuinbakken gebruik voor kruiden en Oost-Indische kers. In de kas worden tomaten en augurken gezaaid.

De mensen van de Monettuin hopen dat er op 21 maart veel mensen komen helpen. Voor een lunch wordt gezorgd.