Zaanstad probeert plan Dukra vlot te trekken

In de brief die wethouder Wessel Breunesse (GL) op 17 mei aan de gemeenteraad schrijft over de ‘Voortgang jachthaven Dukra’ wordt snel duidelijk dat er problemen zijn. De gemeente en de exploitanten van de jachthaven willen een ‘kwaliteitsimpuls’ maar vanuit de buurt zijn daar “veel gemengde reacties op gekomen”.

Wat voor kwaliteitsimpuls’ is het eigenlijk? En waarom zijn omwonenden tegen die ‘kwaliteit’?

De plannen behelzen “naast het opknappen van de openbare ruimte van de jachthaven, de realisatie van 10 hotelunits en 24 waterwoningen”. De Burenvereniging Oude Haven stelt op grond van de stukken van Zaanstad en de ontwikkelaar dat het om veel meer dan 24 waterwoningen en 10 hotelunits gaat, maar om “in totaal 41 woningen en 10 vakantiewoningen, een horeca-ark (capaciteit: 107 personen) met een groot terras (capaciteit: 147 personen).”

In de omgeving zijn ook diverse andere nieuwbouwplannen (Houthavenkade, Badhuisweg, Zaans Blauw – samen zo’n 900 nieuwe woningen), in het Dukra-plan zijn geen parkeerplekken voorzien. Omwonenden vinden ook dat het historische open zicht op de Zaan aan de Hogendijk verdwijnt als het plan in de voorgestelde vorm doorgaat.

Breunesse wil een ‘gedragen plan’ voor de ontwikkeling van jachthaven Dukra:

“Onder een gedragen plan wordt verstaan een plan, waarbij alle belangen goed in beeld zijn gebracht, zowel de individuele belangen als de collectieve maatschappelijke belangen, en waar gezocht is naar het gezamenlijke belang. Dat betekent niet per definitie dat er een ontwerp tot stand komt waar iedereen het met elkaar over eens is, maar dat kan natuurlijk wel.”

Dat laatste kan de wethouder vergeten. De bezwaren uit de buurt zijn onverminderd groot. 

Participatie

De wethouder schrijft ook “in het najaar van 2021 hebben er onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider een tweetal sessies plaatsgevonden.” In maart 2022 heeft de gemeente een participatieplan afgerond. Sommige belanghebbenden* mogen adviseren, anderen worden geïnformeerd (informatie is ook ‘participatie’ volgens Zaanstad). Dat ‘informeren’ geldt zelfs voor ‘direct belanghebbenden’. 

En daarmee strooit Breunesse zout in een open wonde. Omwonenden hebben grote problemen met de participatie – of beter gezegd met het ontbreken daarvan. Het plan werd gedropt zonder inspraak, van de buurt werd verwacht dat ze bij het kruisje zouden tekenen. Zo staat in de intentieovereenkomst (eind 2018) dat er een plan zal worden ontwikkeld, maar volgens de stukken was dat plan er allang, en het was zelfs al ‘goedgekeurd’ door Inverdan-supervisor Sjoerd Soeters. 

Buurtbewoners stelden vorig jaar in een mail aan de Provincie al dat ze via een WOB-verzoek ontdekten “dat gemeente en ontwikkelaar momenteel bezig zijn met het opstellen/afronden van de anterieure overeenkomst. Ook is gebleken dat men tegelijkertijd (onder meer) bezig is met het opstellen/afronden van het ruimtelijk programma van eisen, het ontwerpbestemmingsplan, een verhuurovereenkomst voor de jachthaven en een erfpachtovereenkomst voor de woonarken. Kortom: het plan lijkt al in kannen en kruiken. Dat de ontwikkelaar de ‘lead’ krijgt bij de participatie bevalt de buurt maar matig, Zaanstad zou zelf ook een actieve rol moeten spelen.

Cultuurhistorie

Wat Breunesse niet schrijft is dat de ‘onafhankelijk gespreksleider’ (Petra Boom, ook actief bij o.a. Peperstraat, de formatie in 2018) de opstelling van Zaanstad op het gebied van participatie onder de maat vindt:

“Ik begrijp dat de bewoners geen participatie hebben ervaren en kan niet met zekerheid zeggen waarom de keuze is gemaakt de omwonenden op een laat moment in het proces te betrekken en hen alleen te informeren. Gezien de buurtvisie van de Russische buurt en de impact die het plan heeft op de omwonenden had in mijn opvatting de participatie eerder en anders kunnen en moeten plaatsvinden.”

Boom meldt de gemeente in februari 2022 dat ze niet verder wil met de opdracht, ze heeft te veel verantwoordelijkheid maar te weinig invloed. Maar Breunesse houdt goede moed:

“De komende periode gaan de gemeente, de ontwikkelaar en de omwonenden op de inhoud verder met elkaar in overleg om te onderzoeken op welke wijze het plan het best tegemoetkomt aan bij voorbeeld de aspecten waarover de bewoners hun zorgen hebben geuit. Daarbij gaat het tenminste over de leefbaarheid voor de omgeving (inclusief parkeerdruk) en de wijze waarop het plan het beste recht doet aan de cultuurhistorie van het gebied.”

Begin juni is er een laatste bijeenkomst met omwonenden. Daar worden twee of drie alternatieven aan de buurt voorgelegd. Voor de zomer moet de raad een uitspraak doen over Ruimtelijk Programma van Eisen (RPVE) voor de jachthaven. Daarin wordt ook het ‘haalbaarheidsonderzoek’ opgenomen waar Zaanstad nu mee bezig is.

Meer informatie op:

* De Orkaan is zelf ook betrokken, de redactie huist in het voormalige Havenmeestershuisje aan de Houthavenkade. Daar moet ook woningbouw komen. Wij hebben een contract met een opzegtermijn van twee maanden.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Tessa Berghouwer

  Zoals gewoon in het participatieplan van de gemeente Zaanstad staat, behelst het plan:

  – 24 nieuwe woonarken (“drijvende woningen” / “waterwoningen”)
  – bestaande ark voor horeca (de oude kantine-ark van Dukra, hoezo kwaliteitsimpuls?)
  – bestaande ark met de oude bedrijfswoning van de beheerder van de jachthaven (hoezo kwaliteitsimpuls? en tegen het bestemmingsplan en de ligplaatsvergunning in nu verkamerd tot 3 kamers)
  – nieuw servicegebouw met receptie, werkplaats, sanitair en service EN erboven een woning
  – ligplek woonschip
  – havenwoning (dit is nu een kantoor)
  – 3 woonarken van Bentvelzen met in totaal 12 woningen (hoezo kwaliteitsimpuls?)
  – 10 drijvende recreatieverblijven (“havenlodges”)
  – ligplaatsen (ca. 110 stuks)
  – boardwalk (hiermee wordt een verbrede hoofdsteiger bedoeld)
  – ophaalbrug

  Naast die 10 recreatieverblijven gaat het hier dus sowieso in totaal om 42 woningen voor permanente bewoning. Dat is toch wel even iets anders dan 24.

  Het plan behelst dus niet het opknappen van de openbare ruimte van de jachthaven, de realisatie van 10 hotelunits en 24 waterwoningen, zoals in de raadsinformatiebrief staat.

  Wat ook niet klopt in de raadsinformatiebrief, is dat de gemeente eerst een intentieovereenkomst zou hebben afgesloten en dat de exploitanten van Jachthaven Dukra VERVOLGENS een plan hebben opgesteld. Het plan was er eerst, en pas maanden later werd de intentieovereenkomst afgesloten.

  Is het nieuws niet ook dat de informatie in de raadsinformatiebrief niet klopt en de raad daarmee onjuist wordt geïnformeerd?

 • Ron Bouw

  Alle projecten: Dukra- Peperstraat-kanaandezaan- Gouwpark, waar Soeters bij betrokken is: grote problemen. Geen participatie, te weinig parkeerruimte en we gaan slopen.
  Gaat Zaanstad de komende jaren een hoop geld kosten aan juridische strijd, of staat er een aimabele wethouder op, die de problemen oplost?

  • Jacob Cabida

   Ja, helemaal mee eens! Sjoerd Soeters werkte vooral vanuit bravoure. Maar dat ging/gaat ten koste van de zorgvuldigheid.
   Ook in zijn ontwerpen, zie bijvoorbeeld de achterkant van de Hermitage. 3 smalle wegen waar alles door elkaar loopt. In het midden vuilnisbakken, daaromheen vliegen de fietsen, de brommers en ook de auto’s. En de zeer grote vrachtwagens (bevoorrading AH) die daar een draai moeten maken om de losplaats van de AH binnen te rijden! Levensgevaarlijke situatie! Wat een idioot ontwerp!!!

 • hans van rheenen

  Bekijk de verschillen …

  Vergelijken met een soortgelijk project en ontwikkeling en het naast elkaar leggen hoe er geparticipeerd wordt, lijkt mij een mogelijkheid om langs normale lijnen met elkaar verder te kunnen komen. Kijk daarom eens mee bij de binnenhaven van Nijkerk.

  https://www.nijkerk.eu/stadshaven-Nijkerk

 • Ron Bouw

  Waar Zaanstad waarschijnlijk totaal niet aan denkt zijn de woningzoekenden.
  Door hun halsstarrige en arrogante beleid gaan projecten heel lang duren voordat de opgestart kunnen worden,dit kan wel enkele jaren duren als het tot aan de Raad van State komt, aan alle kanten verliezers en de advocaten vullen hun zakken.
  Overleg met bewoners en kom tot een gezamenlijk overeenkomst waar beide partijen tevreden over zijn, maar dat doen ze niet, dit huidige college is een hele dikke onvoldoende.
  Zoals ik als zei, de woningzoekenden zijn de dupe!

 • Matthijs de Wijn

  Leuk al die nieuwe plannen maar volgens mij zijn er nog veel al bestaande plannen die nog uitgevoerd moeten worden zie ik op maak Zaanstad.

  • Tessa Berghouwer

   Nieuw plan? Sinds eind 2017 werken de exploitanten van de jachthaven en gemeente aan dit plan (en de intentieovereenkomst werd eind 2018 gesloten). Blijft vreemd dat over dit plan niets op MAAK.Zaanstad te vinden is.

 • hans van rheenen

  Gooi de oude participatieladder nu eens uit het raam, die bestond in 1969 al.

  Inmiddels oefenen we zoals het werkelijk hoort volgens de Omgevingswet, maar nòg beter en kunnen er kennis van nemen in alle lagen om … tot een kwalitatief hoger eindresultaat te kunnen komen.

  “Iedereen kan bijdragen” nog beter in banen leiden … hoe moeilijk is dat?

  https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/een-alternatief-voor-de-participatieladder/

 • Agnes Nobel

  Informatie = participatie???? Zie de Dikke Van Dale voor een duidelijke betekenis van beide woorden en kom tot de conclusie dat dit twee heel verschillende begrippen zijn. Zaanstad praat recht wat krom is; heel herkenbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *