De plannen lagen er al sinds begin 2017 maar deze maand heeft Zaanstad pas een omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouwwijk van 62 woningen die deel op het terrein van voormalige Ford-garage staan (Zeemanstraat)

Op de website van ontwikkelaar Halmar wordt het eerste kwartaal van 2020 als start van de bouw van de 62 woningen genoemd.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de verleende vergunning kunnen tot eind augustus een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland. Het besluit ligt ter inzage bij de balie Vergunningen in het stadhuis in Zaandam.

Dit schreven we in april 2017 over het plan.