Het doortrekken van de A8, dwars door Assendelft en het groengebied rond de Stelling van Amsterdam wordt steeds onwaarschijnlijker.

De provincie gaat nog een jaartje studeren, maar het nul-plus-alternatief waarbij er geen nieuwe wegen aangelegd worden maar alleen de bestaande wegen worden aangepast, lijkt de meest waarschijnlijke uitkomst.

Op de onderstaande kaart zijn de alternatieven te zien. De donkergroene lijn is het meest waarschijnlijke alternatief.

a8 a9 april 2016

Bij dit alternatief blijven de N203 en de N246 de verbinding vormen tussen de A8 en de A9. Aan de rand van de bebouwde kom wordt het lokaal verkeer gescheiden van het doorgaand verkeer. Het lokale verkeer blijft gebruik maken van de bestaande weg, die wordt versmald tot 2×1 rijstrook met rotondes.

Voor het doorgaand verkeer wordt een nieuwe weg (2×1) aangelegd langs het spoor. Deze weg wordt deels verdiept aangelegd. Het kruispunt en de aansluiting op de N246 worden opnieuw ingericht, met een vrije rechtsaffer van de N203 naar de N246, om deze gescheiden verkeersstromen goed af te kunnen wikkelen.

n203 krommenie

Daarnaast wordt er gestudeerd op de Heemskerkvariant waarbij er een weg langs de Communicatieweg komt (de groene lijn op de kaart). Bij deze variant wordt Assendelft wel doorsneden. Maar uit de stukken van de provincie lijkt het enthousiasme voor deze variant gering.