Aart Molenaar: “DZ is geen partij van jaknikkers”

Het opgestapte bestuur van Democratisch Zaanstad heeft het volgens fractievoorzitter Aart Molenaar aan zichzelf te danken dat ze op moesten stappen.

Dat ze niet bij de politieke besluitvorming betrokken zouden worden was volgens hem bij voorbaat duidelijk, de vorige voorzitter Wim Mulder was daarom al opgestapt, maar voor het nieuwe bestuur was die rol vanaf het begin duidelijk.

Toch boterde het niet tussen fractie en bestuur:

“Geen enkel bestuurslid heeft ooit gebruik gemaakt van de gelegenheid om eenmaal per maand een fractievergadering bij te wonen. Andersom heeft de fractie nooit de notulen van gehouden bestuursvergaderingen mogen ontvangen en moesten zij via de wandelgangen vernemen wat er zoal over partijzaken en fractieleden was gezegd tijdens die bestuursvergaderingen.”

Molenaar heeft ook wel een verklaring voor de houding van het bestuur:

Politieke inzichten ontbraken bij het nieuw gevormde bestuur (…) Enkele leden van het bestuur wilden ook up-front profiteren van de politieke successen en wilden meer dan de taken die ze toegeschreven hebben gekregen. Immers, 2 van de 3 bestuurders hadden op de kieslijst gestaan en zagen zich als politici.

Dat werd dus hommeles, bestuursleden van een politieke partij die zichzelf als politici zagen, wilden profiteren van het succes en in de wandelgangen geruchten verspreiden.

De sfeer is prima bij DZ: “oude rotten en rijzende sterren”, “leergierig, ambitieus en werklustig”, “geen partij van jaknikkers”, “goedgemutst”, “het loopt gesmeerd”, “een goed geoliede machine”.

Het oude bestuur daarentegen is “rancuneus” en wilden geen genoegen nemen met “een plaats tussen de coulissen”.

Je kan solliciteren als DZ-bestuurslid, maar: “mocht u aspiraties hebben om politiek actief te willen zijn dat zeggen we op voorhand dat deze functie niet geschikt voor u is.”