De omleiding voor fietsers en brommers als de Zaanse Schans wordt afgesloten, is besproken met de Fietsersbond volgens wethouder Gerard Slegers. Bovendien was het alternatief van de bond ’te duur’ en te ingewikkeld.

Sonja Puhl-Diehle, woordvoerder van de Fietsersbond: “Ik moet helaas vaststellen dat de wethouder niet de waarheid spreekt. Er is over de omrijroute NIET met ons gesproken.  Als deze wel met ons was besproken, hadden we die route afgewezen als zijnde onveilig en onverantwoord.”

Slegers gaf de verklaring tijdens het vragenuurtje voor raadsleden op een vraag van GroenLinks-raadslid Romkje Mathkor:

“wij snappen niks van de afsluiting van het fietspad langs de Zaanse Schans; de omleiding is onpraktisch, onhandig en onveilig”.

Volgens Slegers was het een gedeelde verantwoordelijkheid: het besluit was genomen omdat Stichting de Zaanse Schans het onveilig vond en was in overleg met de Veiligheidsregio, gemeente Wormerland en het Hoogheemraadschap genomen, en besproken met de Fietsersbond.

Dat laatste klopt dus niet volgens de Fietsersbond die op De Orkaan wel een alternatief voorgestelde voor het oplossen van eventuele drukte: wandelende toeristen van de Schans weren. Ook werd eerder een alternatieve looproute voorgesteld, maar dat was voordat de plannen voor fietsafsluiting naar buiten kwamen.

1, 6, 13, 15 juni?

Omrijden moet via Zaandijk en Wormerveer of de Leeghwaterweg en het fietspad langs de Amerikaanse windmolen (waar geen brommers zijn toegestaan) en de Engewormer (waar op het stuk naar de Zaanse Schans geen fietsstrook is).

De Zaans Schans is voor fietsers en brommers in eerste instantie afgesloten in de laatste drie weekenden van juni. Over die data is onduidelijkheid ontstaan omdat Zaanstad via sociale media eerst schreef dat de Zaanse Schans vanaf 6 juni in het weekend dicht zou zijn voor fietsers. Dat werd na vragen van De Orkaan een dag later veranderd naar 13 juni.

Eigenlijk wilde de Zaanse Schans meteen op 1 juni fietsers en brommers al weren volgens de mededelingen op het Facebook-account van Zaanstad, omdat fietsers en voetgangers niet op 1,5 meter afstand van elkaar konden blijven.

Volgens Piet Oudega, de voorzitter van Stichting de Zaanse Schans, is er niet zoveel haast bij. Hij verwacht pas na 15 juni, als de Europese grenzen weer open gaan, een grotere drukte op de Zaanse Schans, “vooral meer Duitsers.”


UPDATE: de woordvoerder van burgemeester Hamming laat weten dat de maatregel definitief op 13 en 14 juni ingaat, in het komende weekend zullen fietsers niet beboet worden (zie reacties). De maatregel is voorlopig voor ‘onbepaalde tijd’ van kracht.


Fietsprotestmars

En wat wordt er nu precies afgesloten?

Volgens Zaanstad ‘de hele Kalverringdijk’ en die loopt van Leeghwaterweg tot Engewormer. Maar halverwege die dijk staat op het bord (boven) dat ’ter hoogte van Zaanse Schans’ (kennelijk verderop) geen fietsverkeer mogelijk is op (en dus niet vanaf) 13 en 14 juni.

Verwarring dus. Maar zeker is dus dat op 13 en 14 juni (een deel van) de Kalverringdijk voor fietsers afgesloten is. De Fietsersbond is daartegen en vindt dat het afsluiten voor voetgangers meer voor de hand ligt. De dijk was immers een openbare weg en ook nog eens een doorgaande regionale fietsroute. De bond steunt dan ook de Fietsprotestmars die morgen wordt gehouden.

Afstappen beter

Ook ondernemers zijn niet blij met de plannen, Paul Riteco (de Walvis) schrijft als reactie op de plannen:

Wij zijn een ‘Ondernemer’ en bepaald niet blij met deze afsluiting waar ons inziens ook helemaal geen reden voor is kijkend naar de drukte. Er zijn nu erg weinig toeristen, sowieso niet via bussen die dan als groep bij elkaar lopen, en de omzet die wij als horeca (Swarte Walvis, dus echt aan de Kalveringdijk) nu hebben zal niet boven de 40% komen van wat het normaal is in deze periode.

Dus die afsluiting knijpt het nog even verder af. Als je al iets zou willen doen als noodmaatregel zou dat het laten afstappen van (brom)fietsers zijn op Schans zelf. Afsluiting van het gehele traject is onzin en werkt zelfs contraproductief (meer autogebruik, opstoppingen bij entree Schans, etc).

De maatregel is genomen op basis van art 2.5 uit de noodverordening volgens de woordvoerder van burgemeester Hamming (ook voorzitter van de Veiligheidsregio):

“Vanwege de huidige Coronacrisis is het noodzakelijk dat men minimaal op 1,50 m. afstand van elkaar moet blijven lopen. Om dit goed en veilig te kunnen doen vergt dit veel meer ruimte voor voetgangers dan nu aanwezig. Op zaterdagen en zondagen zullen er zoveel toeristen aanwezig zijn, dat het aanwezige fietspad door voetgangers gebruikt zal moeten worden om de voorgeschreven afstand van elkaar te kunnen houden.

Dit geldt ook voor het zuidelijke gedeelte waar de voetganger en fietsers de weg moeten delen. Dit betekent dat er geen ruimte zal zijn voor (brom)fietsers op de Kalverringdijk om veilig te kunnen fietsen met inachtneming van regels ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus.”

Een einddatum wordt niet gegeven, en het verbod geldt dus voor de hele Kalverringdijk. Artikel 2.5 zegt overigens wel iets over gebieden die verboden zijn maar niets over het weren van bepaalde weggebruikers:

“Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.”

zaanse schans afgesloten juni 2020 orkaan