Afsluiting stukje Oostzijde nog geen gelopen koers

Zaanstad wil het stukje Oostzijde onder het A8-viaduct afsluiten voor fietsers en brommers vanwege de verkeersveiligheid. Op dat stuk laden en lossen namelijk ook vrachtauto’s van bedrijven.

De Fietsersbond was tegen die afsluiting en maakte dat nog eens duidelijk tijdens een zitting van de bezwaarschriftencommissie van Zaanstad.

Hoewel “bedrijven en bewonersgroep Slachthuisbuurt akkoord waren met het (tijdelijk) afsluiten van doorgang voor (brom)fietsers onder de A8” volgens de gemeente, zijn toch niet alle inwoners echt blij met de afsluiting.

De weg is volgens Albert Keijzer, Cargill, Cordobesa, Drukkerij Nuance en Hellingman gevaarlijk voor (brom)fietsers en voetgangers omdat ze “intensief door vrachtverkeer wordt gebruikt, zowel rijdend, kerend en ladend/lossend.” Zaanstad wil het “aantal ontmoetingen tussen vrachtwagens en (brom)fietsers verminderen”.

Sonja Puhl van Fietsersbond afdeling Zaanstreek betoogde dat het stukje Oostzijde

“een rustige, openbare weg is waar fietsers naar tevredenheid gebruik van maken. Het is een relatief snelle en rustige fietsroute. De Oostzijde is bovendien van cultureel-historische waarde: langs de industriewand langs de Zaan lopen officiële toeristische fietsroutes.”

Volgens de Fietsersbond worden de problemen eenzijdig bij de fietser gelegd, terwijl bedrijven zelf ook aan de veiligheid kunnen bijdragen” “als er gemanoeuvreerd wordt met vrachtauto’s op de openbare weg.”

Het is volgens Zaanstad “de wens van bedrijven en college om het aantal ontmoetingen tussen vrachtwagens en (brom)fietsers te verminderen” maar “omrijden langs de H.G. Scholtenstraat maakt het aantal ontmoetingen tussen snel- en langzaam verkeer eerder groter dan kleiner” volgens de Fietsersbond.

Aan bewoners en andere betrokkenen is gevraagd of zij akkoord gaan met “tijdelijke” afsluiting hoe hoe tijdelijk de maatregel is blijft onduidelijk. Het begrip “tijdelijk” is volgens de bond in het daadwerkelijke besluit van B&W niet terug te vinden. Het lijkt erop dat B&W met de maatregel een voorschot te nemen op “groei van deze bedrijven” volgens de bond.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Rob

    Ook wel pikant dat in de toelichting bij het collegebesluit het risico op ongevallen als “laag” werd gekwalificeerd.
    Maar voor de prijs van een hek krijgen de bedrijven nu in feite een enorm rangeerterrein in bruikleen. Dat hebben ze goed bekeken 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *