Albert Keijzer en ZOR laten Oostzijde afsluiten, Fietsersbond in beroep

Na een lobby van 4 jaar lijken Albert Keijer en de Zaanlandse Olieraffinaarderij (ZOR) hun zin te krijgen: de Oostzijde bij het A8-viaduct wordt afgesloten voor (brom)fietsers.

De Fietsersbond gaat in beroep tegen het besluit. Zij vinden dat de fietsers eenzijdig het probleem van de ‘ervaren onveiligheid’ op hun bordje krijgen.

In 2014 trokken de bedrijven voor het eerst aan de bel. Zaanstad:

“Vanuit hun positie in de cabine hebben de vrachtwagenchauffeurs tijdens hun speciale handelingen beperkt zicht op de ruimte om zich heen. In combinatie met het soms onvoorspelbare en/of ongeduldige gedrag van fietsers zorgt dit voor een gevoel van onveiligheid en te groot risico bij de chauffeurs, zo melden ZOR en Albert Keijzer.”

In februari 2015 liet Zaanstad een gedragsanalyse maken waaruit bleek dat de onveiligheid vooral een ‘gevoel’ van de chauffeurs was. Ongelukken tussen vrachtauto’s en fietsers hebben op het stuk nog niet plaatsgevonden. Maar het is wel een bijzonder stukje weg volgens de gemeente:

“De weg oogt als een ‘eigen’ industrieweg, niet als een openbare weg. Er zijn geen fietsstroken of suggestiestroken.”

Ongelukken

In 2006 vond een dodelijke ongeval plaats op de kruising Jonge Abraham — Scholtenstraat toen een fietser onder een vrachtwagen kwam, “maar hierbij was geen sprake van speciale manoeuvres van de vrachtwagen.”

Het ongeluk gebeurde dus op de omleidingsroute die Zaanstad voorstelt. Ook het recente ongeval waarbij een duopassagier van een scooter omkwam gebeurde niet op het af te sluiten stuk. De passagier kwam om te leven toen de scooter het fietspaaltje raakte dat de doorgang voor auto’s moet afsluiten.

De belangrijkste vraag bij deze situatie is volgens Zaanstad:

“Hoe onveilig is de situatie werkelijk? Is het ‘geluk’ dat er nog geen ongevallen hebben plaatsgevonden en is er inderdaad vaak sprake van hachelijke situaties, of blijft het risico binnen de perken?”

Uit de ‘gedragsanalyse’ bleek dat het probleem bij de chauffeurs ligt. Zij zouden niet altijd in staat zijn om alles te overzien en snel te reageren. Albert Keijzer en ZOR vonden dat de gemeente moet ingrijpen. Bewoners vonden dat ook, en waren van mening dat de chauffeurs ‘ongeoorloofd gedrag’ vertoonden. Dat zou de gemeente moeten aanpakken.

Afsluiten

Volgens de gemeente was afsluiten eigenlijk geen goed plan, vooral omdat er recreatieve fietsroutes over het traject lopen:

“De passage van de ZOR is echter onderdeel van deze route; vanuit cultureel en recreatief oogpunt is het niet wenselijk dat deze route omgelegd wordt.”

Het voorstel is dan ook:

“Met de ZOR en Albert Keijzer het gesprek aan te gaan om te bekijken in hoeverre maatregelvariant 4 mogelijk is: de draai- en steekbewegingen van de vrachtwagens meer op eigen terrein (of in ieder geval niet op de fietsroute) to laten plaatsvinden, en wat er eventueel gedaan kan worden om dit alsnog mogelijk to maken.”

Pas als dat niet werkt wordt overwogen “een voetgangersdoorsteek onder de A8 in combinatie met maatregelen die uitnodigen tot het nemen van de alternatieve route via de Boere Jonkerstraat en Slachthuisstraat” te maken. De “volledige afsluiting van de doorsteek” is ongewenst.

Vorig jaar kwam de zaak plots weer op de agenda. Albert Keijzer en ZOR hadden steun gekregen van vier andere bedrijven en de gemeente ging snel overstag, ondanks bezwaren uit de buurt en van de Fietsersbond. Die laat het er niet bij zitten en gaat nu in beroep bij de rechtbank in Haarlem tegen het afwijzen van hun eerdere bezwaar.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Egbert Visser

  Gaan we straks alle openbare wegen afsluiten waar vrachtwagens moeten manoevreren?
  De ZOR en Albert Keijzer moeten gewoon verkeersregelaars in dienst nemen om te zorgen dat de situatie veilig blijft of anders verkeerslichten plaatsen.
  Overal waar bedrijven en winkels zijn komen vrachtwagens dus als bijvoorbeeld een supermarkt bevoorraad moet worden dan sluiten we de weg ook maar af?
  Ik zie namelijk bij winkelcentra regelmatig onveilige situaties en ik denk dat het er per dag meer zijn dan bij de ZOR en Albert Keijzer.
  Over hoeveel vrachtwagens per dag praten we eigenlijk?
  De ZOR en Albert Keijzer moeten gewoon verkeersregelaars in dienst nemen om te zorgen dat de situatie veilig blijft !

  • JN

   Nog niet zo lang geleden waren er bijrijders die in dit soort situaties de chauffeur bij een bepaalde manoeuvre konden bijstaan.

  • Zaanse Jan

   Wat ik een echt gevaarlijke situatie vind is bij AH naast het viaduct in Koog.
   Daar krioelen voetgangers, fietsers, personenauto’s, bevoorradingsvrachtauto’s, ladderwagens en werkverkeer door elkaar heen en liggen er ook nog overal materialen in de weg. De situatie is onoverzichtelijk en verandert ook steeds.
   Weliswaar tijdelijk bedoeld, maar dit duurt nu al vele weken tot enkele maanden. Dat mag dan weer wel.

 • De Orkaan

  De vrachtauto’s van Albert Keijzer hoeven trouwens helemaal niet te ‘manoeuvreren’ omdat dat prima op hun eigen terrein kan. Die willen gewoon een stuk openbare weg voor henzelf.

 • Rob Wolvers

  In april, tijdens de hoorzitting over dit onderwerp, stelde de gemeente voor samen met de Fietsersbond de alternatieve route, via de Boere Jonkerstraat te “schouwen”. Die schouw bracht nogal wat serieuze knelpunten aan het licht, maar men heeft inmiddels laten weten de aanpak daarvan te parkeren in afwachting van een nog te voltooien “gebiedsstudie”.
  Dan lijkt het logisch de afsluiting ook uit te stellen, want de alternatieve route is gevaarlijker dan de route via de Oostzijde.

 • Diederik

  In de Zaanstreek liepen van origine veel wegen door fabrieken heen. Maar eigenlijk werden de fabrieken aan weerskanten van de openbare weg gebouwd.
  Je kon vrijwel helemaal langs de Zaan lopen of rijden. De industrie was vervlochten met de omgeving. Maar door dit soort afsluitingen oa in Wormerveer verdwijnen deze typisch Zaanse verkeerssituaties.
  Dat vind ik jammer.

 • JK

  Pffff, iedereen weet dat verkeersregelaars en bijrijders veel geld kosten, en ja er zijn elders nog veel meer onveilige situaties, maak dus overal paaltjes, hekken en pollers? Waarom zouden ze een stuk openbare weg voor ‘zichzelf’ willen? Ik fiets daar regelmatig en zie dan ook regelmatig onveilige situaties! Waarom zou je perse over dat lelijke stuk heen willen fietsen, alsof het een soort ultiem fietspad met Oud-Zaans gevoel is dat afgepakt wordt. Hou nou toch eens op. Bovendien is het maximaal 75 meter langer fietsen, dat is afgerond zo’n 20 seconden meer. Mijn stem is voor veiligheid, afsluiten dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *