Gister schreef De Orkaan over de problemen die er in Oostzaan zijn met de uitbreiding van het aantal elektriche oplaadpunten. Doordat er bezwaar is gemaakt tegen de uitkomst van de openbare Europese aanbesteding duurt het zeker tot medio 2015 voordat er meer oplaadpunten komen.

Of dat ook een probleem voor Zaanstad gaat worden is nog niet bekend. De Orkaan heeft inmiddels bij de verantwoordelijke wethouder geïnformeerd, en zodra we iets horen laten we dat weten.

Ondertussen zijn er wel ruim 50 electrische oplaadpunten in de Zaanstreek (voor auto’s of voor fietsen), niet alles is openbaar, maar toch opties genoeg volgens de website van TomTom: (daar zoeken naar EV Oplaadpunt en dan plaatsnaam invoeren lukt ook)