Anneke van Dok: tikkende tijdbom

Mijn column van vorige week over de funderingsproblematiek die door droogte zal ontstaan, heeft veel reacties opgeroepen; zowel in De Orkaan zelf als op mijn Facebook. Daarna is er het een en ander gebeurd, waarvan ik u op de hoogte wil stellen.

Allereerst vat ik de reacties van de lezers kort samen: dat er in de Zaanstreek al lang funderingsproblemen bestaan, is inmiddels bij ieder bekend, de gemeente besteedt hier reeds veel aandacht aan.

door Anneke van Dok

Het onaangename van de huidige stand van zaken is, dat Zaanse huiseigenaren op drie manieren de dupe zijn: door een bacterie die houten palen aantast, door de waterpeildaling voor agrarische doeleinden en door de droogte ten gevolge van de klimaatverandering. De gevolgen treden in de nabije toekomst al op, wanneer er een funderings-label verplicht wordt. Een daling van de waarde van de huizen zal dan onmiddellijk het gevolg zijn, omdat elke koper rekening gaat houden met de kosten die de reparatie van de fundering met zich mee zullen brengen.

Het nieuws over de verdroging, en de gevolgen daarvan, werd bekend gemaakt in het programma De Monitor van vorige week. De omvang van het probleem wordt voor heel Nederland geschat op een miljoen woningen en 60 miljard euro.

Saskia Borgers, nu nog lid van het algemeen bestuur, maar binnenkort Heemraad van het Hoogheemraadschap Holland Noorder Kwartier, meldde mij op Facebook dat er een position paper over de verdrogingsproblematiek is geschreven door Water Natuurlijk, Natuurterreinen, de PvdA en AWP. Daarin wordt bepleit dat het waterschap overgaat tot peilfixatie en het aantal vernattingspilots opvoert. In de Zaanstreek is zo’n pilot al van start gegaan.

Het beraad over de position paper leverde nog geen concrete besluiten op, omdat de materie gevoelig ligt. De agrarische sector heeft namelijk belang bij de verdroging in verband met de beweiding. Het is saillant om te lezen dat voor peilafwijking (lees onderbemaling) een vergunning nodig is, maar dat van de 2800 afwijkingen, er slechts 700 zijn geregistreerd en dat de inhaalslag slechts met 300 per jaar vordert.

De opstellers van het position paper vragen het Hoogheemraadschap het toezicht op de vergunningverlening te intensiveren en beter te handhaven. De onderbemaling heeft niet alleen een negatief effect op de fundering van woningen, maar ook op de waterkwaliteit, het leefklimaat van weidevogels en het ecosysteem. Gezien de ernst van de situatie in Noord-Holland wordt ook actie van de provincie verwacht.

De Statenfractie van D66 heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Er lijkt dus meer aandacht te komen voor de tikkende tijdbom, toch lijkt het mij toe dat de urgentie nog niet tot iedereen is doorgedrongen.

Het position paper (pdf) is hier te downloaden.

(Bekijk hier de Funderingskaart Zaanstad – boven ‘actiegebied’ Bomenbuurt in Zaandam.)

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Bep Hogendorp

  “De omvang van het probleem wordt voor heel Nederland geschat op een miljoen woningen en 60 miljoen euro.”

  Ik denk dat er 60 miljard moet staan i.p.v. 60 miljoen.

 • hans van rheenen

  De eerdere kaart van het FUNDERINGSLABEL in de column van Anneke van Dok
  is NIET identiek met de vandaag genoemde FUNDERINGSKAART.

  Het FUNDERINGSLABEL heeft zijn taak niet goed uitgevoerd. Wanneer je iets nieuws opstart moet het goed zijn, of haal het uit de lucht, omdat het wenselijke positieve imago van het initiatief (lees betrouwbaarheid) meteen al tot in de toekomst beschadigd wordt.

  • De Orkaan

   Dit is niet juist. In beide stukken staat een link naar exact dezelfde kaart van Zaanstad: de Funderingskaart. Daarop staan de risicogebieden in Zaanstad, e kan je vinden welk bouwjaar een huis heeft en of het al is onderzocht of aangepakt. In één van de reacties wordt verwezen naar een landelijk initiatief Fundermaps. Dat is dus iets anders en het is daarom best mogelijk dat daar andere informatie te vinden is.

   (Van 60 miljoen hebben we miljard gemaakt)

   • hans van rheenen

    De redactie heeft gelijk,

    Fundermaps is de probleemmaker en voert de niet meer bestaande reparatiekosten op, omdat de fundatie al eerder vernieuwd is.

 • hans van rheenen

  FUNDERMAPS, (het team KCAF) bericht vandaag:

  1 – het label gaat NIET over een verplicht label voor volgend jaar
  2 – we stoppen met de testfase, die tot eind december zou duren
  3 – de risico-inschatting wordt niet meer op de website getoond
  4 – een navolging/kopie van het model energie-label blijkt ongeschikt

  Aanleidingen zijn de vele reacties en zoals in mijn case, het tonen van achterhaalde informatie en verwachte kosten. Betere informatie door de initiatiefnemers blijft m.i. echter zeer belangrijk voor alle huisbezitters en kopers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *