Aan de Westzijde in Zaandam worden de aaneengeschakelde panden 404, 406 en 408 verbouwd tot 14 appartementen. De verbouwing is al een jaar geleden begonnen.

Er ontstaat echter een onveilige situatie volgens omwonenden. 

Over de bezwaren van omwonenden tegen de bouw wordt eind deze maand door de externe hoorcommissie van gemeente Zaanstad uitspraak gedaan.

Er zouden te weinig parkeerplaatsen zijn en de nieuwe uitrit is onveilig voor voetgangers en fietsers volgens de Bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt en Koog Bloemwijk.

Blinde uitrit
De bezwaarschriften zijn ingediend tegen het plan van aannemer Bergsma. Achter het gebouw komt een parkeerplaats voor acht auto’s. Volgens de bewonersvereniging is dat te weinig voor de 14 appartementen waardoor er meer parkeerdruk in de wijk komt.

De auto’s moeten door de smalle steeg naast het pand, een ‘blinde uitrit’ volgens de bezwaarmakers.

westzijde 404-408

De Bewonersvereniging is bezorgd over de veiligheidssituatie rond de T-kruising Frans Halsstraat-Westzijde:

Samen hebben Gemeente en Bewonersvereniging destijds gewerkt aan een veiligere Westzijde, door ter plekke een bushalte te verplaatsen en de rotonde in een lus om te vormen. De Bewonersvereniging vindt het onaanvaardbaar dat de verbeterde veiligheidssituatie voor voetganger en fietser nu weer ongedaan wordt gemaakt doordat een blinde uitrit, die praktisch op de voornoemde kruising uitkomt, wordt toegestaan.

De gemeente Zaanstad raadpleegde een verkeersdeskundige die tot de conclusie is gekomen dat de veiligheid niet in het geding is. Het oordeel werd overigens niet door schriftelijke stukken onderbouwd.

Geen vergunning
In april 2015 klaagden de Bewonersvereniging al over de plannen omdat de bouwer aan het werk was gegaan zonder vergunning.

De Bewonersvereniging is meteen met de betrokken ambtenaren en de direct omwonenden in gesprek gegaan en heeft vervolgens een vervolggesprek gevoerd met wijkwethouder Dick Emmer en wijkmanager Simon Broersma. De gemeente Zaanstad heeft verzekerd dat er nog geen vergunning voor de exploitatie van het pand is verleend, en dat de projectontwikkelaar geheel op eigen risico bezig is op basis van een voorlopig plan, waarvan de haalbaarheid nog op meerdere terreinen moet worden getoetst. Hem is natuurlijk wel verteld dat het plan onder de huidige regelgeving kans van slagen heeft mits aan een aantal voorwaarden voldaan kan worden. Het oplossen van het probleem van de benodigde parkeerruimte op eigen terrein zal daarbij een forse uitdaging zijn.

De gemeente schrijft over het parkeren:

de aanvrager de heer Bergsma, heeft een voorstel gedaan om het parkeren op eigen terrein op te lossen. Hiervan wordt de haalbaarheid getoetst. Uitgangspunt is dat het parkeren zo veel als mogelijk op eigen terrein wordt opgelost, eventueel inpandig.

“Zoveel als mogelijk, eventueel inpandig” is niet helemaal hetzelfde als 8 parkeerplekken achter het pand.

(foto’s van de website van Bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt en Koog Bloemwijk.)