De Partij van de Dieren heeft vragen gesteld aan B&W van Zaanstad over asbestdeeltjes die gevonden zouden zijn in de grond die op het Fortuinveld is gestort. Op deze grond moeten de nieuwe hockeyvelden van de Kraaien komen. Het gaat om deeltjes Chrysofiel (wit asbest) waarvan 10-15 ‘gewichtsprocenten’ zijn aangetroffen.

De PvdD kreeg enkele weken geleden “een melding van een bewoner uit Zaandijk dat er bij het wandelen over de als voorbelasting gestorte grond op het Fortuinveld stukken materiaal gevonden waren die leken op asbest.”

Het is direct bij de gemeente gemeld, “maar daar is tot vandaag door de gemeente nog geen actie op ondernomen noch reactie op gekomen” aldus Melchior Mattens van de PvdD. Daarna is de PvdD ingeschakeld. De bewoner was bang dat er mogelijk veel meer vervuiling in de bodem zou kunnen zitten. Mattens:

“Gegeven de locatie direct liggend aan Natura 2000 gebied en het feit dat het een bestemming heeft waar kinderen straks veilig moeten kunnen spelen hebben wij direct actie ondernomen en een asbestonderzoeksbureau het door de bewoner meegenomen stuk plaat laten bemonsteren. Uit dit onderzoek is gebleken dat het bemonsterde stuk inderdaad asbesthoudend is.”

Bodemonderzoek

Mattens is bang dat wanneer meer asbest in de grond zit, dat inwoners aan onnodige gezondheidsrisico’s worden blootgesteld. Ook zou de gemeente verplicht kunnen worden de bodemlaag te saneren.

De PvdD wil weten waarom Zaanstad zelf geen actie heeft ondernomen toen er melding werd gemaakt en op welke termijn er ‘grootschalig bodemonderzoek’ wordt verwacht. Ook wil Mattens weten wanneer de raad wat gaat horen “over de aanvullende kosten voor onderzoek en het uiteindelijk saneren van de bodem. Volgens de PvdD is de bodem afkomstig van het Hoornseveld en kan niet opnieuw – zonder te saneren – ergens anders worden gebruikt.

Door Piet Bakker. Bron: vragen PvdD, foto: De Orkaan.

Screenshot