Albert Heijn, Greenpeace, Eneco, NDSM, Natuur en Milieu, scheepswerf Damen en andere bedrijven en organisaties hebben samen met de gemeentes Zaanstad, Amsterdam, Beverwijk en Velsen een brandbrief aan minister Kamp van Economische Zaken geschreven waarin ze pleiten voor meer windmolenparken langs het Noordzeekanaal.

De briefschrijvers richten hun pijlen op de provincie Noord-Holland die het lastig maakt om nieuwe windmolenparken aan te laten leggen, ze

betreuren het huidige beleid van de Provincie Noord-Holland op het gebied van windenergie. Dit beleid leidt ertoe dat de potentie van het Noordzeekanaalgebied om bij te dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening minimaal wordt benut.

In augustus besloot de provincie zes aanvragen voor windparken in Noord-Holland te honoreren waarin een nieuw windmolenpark wordt voorgesteld – wat nog niet betekend dat die parken er ook komen.

Deze parken liggen in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon. Vier daarvan zijn in het Noordzeekanaalgebied gesitueerd: Nieuwe Hemweg, Westpoort, en Spuisluis en Tata Steel in Velsen.

Provinciale Ruimtelijke Verordening

Elf andere aanvragen werden afgewezen omdat ze “niet voldeden aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).”

Volgens de briefschrijvers:

zijn er zelfs nog meer initiatiefnemers van mogelijke windparken, bijvoorbeeld in Zaanstad, maar deze zagen onvoldoende ruimte in het beperkende beleid van de provincie om een aanvraag in te dienen; ook deze projecten kunnen aan de wettelijke eisen voldoen.

Bij de afgewezen en niet-ingediende plannen gaat het onder meer om een windpark van 11 of 12 turbines langs het Noordzeekanaal. Zaanstad weet dat aanleg “volgens de huidige richtlijnen van de provincie Noord-Holland onmogelijk is.”

D66

In Noord-Holland is een “restrictief beleid ten aanzien van windturbines op land”. Er moeten minstens 6 gelijkvormige windturbines op lijn worden gebouwd, op minimaal 600 meter van huizen en voor elke nieuwe molen moeten er twee oude weg. Volgens Zaanstad maakt dit plaatsing van windmolens vrijwel onmogelijk.

Wethouder Dick Emmer van Zaanstad heeft de brief medeondertekend. Daarmee zet hij zich af tegen het huidige beleid van D66 in Noord-Holland die achter het nieuwe beleid staat.

Een jaar geleden stapte D66’er Ralph de Vries op als gedeputeerde omdat hij zich niet langer kon verenigen met het anti-windmolenbeleid van de provincie. Bovendien kwam hij met grote regelmaat in conflict met D66’ers in de Noordhollandse gemeenten.