De komende kerstvakantie wordt alles ingepakt en verhuisd. De beide scholen en de kinderopvang kunnen het nieuwe jaar, op maandag 10 januari, fris van start 

Dat is de bedoeling. 

De nieuwbouw voor Et Buut en de Westerkim is een aaneenschakeling van problemen, conflicten en verkeerde beslissingen geweest. En het lijkt nog niet over. 

Een aantal bewoners van de Marga Klompéstraat in Zaandam vindt dat de school niet open kan zolang het verkeer rond de school en in hun straat niet veilig is geregeld. 

Met het afgeven van de omgevingsvergunning werd afgesproken dat er 58 parkeerplaatsen bij de school zouden worden aangelegd. Maar dat is niet gebeurd en de gemeente heeft een verkeersbesluit genomen waardoor dat voorlopig ook niet hoeft. Daarbij wordt de naastgelegen Mauritsstraat afgesloten voor verkeer. Omdat daar in de toekomst gebouwd zal worden. De bewoners van de Marga Klompéstraat zijn het daar niet meer eens: 

‘Het gehanteerde argument dat er geen vermenging mag zijn tussen bouwverkeer en schoolverkeer is niet valide, want wij hebben al aangekondigd bezwaar te maken tegen de nieuwbouw van appartementen. Dus van bouwverkeer is voorlopig geen sprake.’ 

De bewoners stellen dat alle verkeersoverlast wordt afgewenteld op hun straat en de situatie die er ontstaat noemen ze ronduit onveilig: 

‘Wij nodigen u uit om eens een kijkje te nemen in de Marga Klompéstraat. Aan het eind van onze straat dient al het haal- en wegbrengverkeer te keren door minimaal één keer heen en weer te steken terwijl het fietsende schoolverkeer op dezelfde plaats zou moeten afslaan naar en van de school. Een onveiliger situatie is er voor uw kinderen niet denkbaar.’ 

Ze willen de 58 parkeerplaatsen bij de school handhaven en gaan een versnelde procedure starten bij de rechtbank als Zaanstad hier niet binnen een redelijke termijn op reageert. In die procedure zullen ze vragen om de ingebruikname van het schoolgebouw uit te stellen tot het punt waarop de verkeerssituatie voor iedereen veilig is: 

‘Wij willen benadrukken dat wij niets tegen IKC Overtuinen hebben – integendeel – maar dat de bijbehorende voorzieningen gerealiseerd dienen te worden en er verkeersoplossingen gerealiseerd worden die redelijk en evenwichtig zijn.’ 

Wij belden met Brigit Schumacher van Zaanprimair. Zij moet nog uitzoeken wat dit precies betekent en hoe het zit, maar stelt ook: 

‘Het is belangrijk dat het halen en brengen voor iedereen veilig kan worden ingericht.’ 


Tijdlijn

2014: plan

De eerste ideeën dateren uit 2011 (Et Buut zit ‘illegaal’ in een te kleine school, Westerkim is verouderd) maar in 2014 worden de plannen concreet, in januari 2015 worden de omwonenden bijgepraat: de grond is weliswaar vervuild maar dat leverde “geen gevaar voor de volksgezondheid” omdat een ‘leeflaag’ aangebracht wordt.

In ‘MFA Overtuinen’ komen ook gymzaal, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een zorgcomplex van 35 à 55 woningen. Dat laatste onderdeel sneuvelt later.

In oktober 2017 dachten de scholen in het gebouw te kunnen trekken.

2016: uitstel

In juli 2015 wordt duidelijk dat bezwaren van omwonenden geen reden voor de gemeente zijn om de ontwikkeling op te houden. In 2016 wordt bekend dat 2017 niet gehaald wordt, het wordt begin 2018.

Het negeren van de bezwaren komt de gemeente duur te staan. De Raad van State vernietigt de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van MFA Overtuinen. Zaanstad is in de fout gegaan met het verkeersonderzoek. Bedrijven aan de Mauritsstraat, met name constructiebedrijf Singeling, worden daardoor gedupeerd.

2017: Singeling

In juni 2017 treffen Zaanstad en Singeling een regeling, het bedrijf gaat verhuizen en VVD-wethouder Straat ziet alleen maar blije gezichten. In december 2017 zet Straat inderdaad met een blij gezicht de handtekening onder het contract met Singeling, wat de verhuizing de gemeente kost, bleef geheim.

De planning is inmiddels opgeschoven naar september 2019 maar dat kan ook twee jaar later worden.

2019: conflict aannemer

De nieuwbouw wordt in juni 2019 stilgelegd. Volgens de scholenkoepels Zaan Primair en Agora is er een ‘verschil van inzicht’ met de aannemer. De oplevering, die inmiddels voor de zomer van 2020 was voorzien, wordt niet gehaald.

Beide partijen (Zaan Primair/Zaanstad en bouwer ADS Groep) laten zich bijstaan door advocaten, in februari 2020 wordt het werk hervat. Maar het conflict (De Orkaan: om hoeveel geld het gaat) is volgens de woordvoerder van wethouder Groothuismink nog niet opgelost.

Er wordt gehoopt dat de school na de zomervakantie van 2021 in gebruik kan worden genomen. Wethouder Natastja Groothuismink wil in april 2020 niet inhoudelijk ingaan op het conflict met bouwer ADS over de nieuwbouw.

2020: hoogste punt

Maar er wordt wel gebouwd. In juni 2020 wordt het hoogste punt bereikt, de vlag kan (eindelijk) in top. Over de aard van het conflict en de oplossing hullen gemeente en schoolbesturen zich nog steeds in stilzwijgen.

Lees hier ons dossier over de nieuwbouw. En bekijk hieronder de diavoorstelling ‘van plan tot gebouw’.

2021 Dieptepunt

Het conflict tussen Zaan Primair en de ADS Groep bereikt in augustus een dieptepunt. Het bouwbedrijf uit Goor legde beslag op alle bankrekeningen van Zaan Primair. Het beslag wordt opgeheven als Zaan Primair een bankgarantie ter hoogte van de claim heeft afgegeven. 

Lees hier ons dossier over de nieuwbouw.