Bewoners Peperstraat blijven zich verzetten tegen sloop

In een poging om de relatie met de bewoners en bedrijven van de Peperstraat in Zaandam te herstellen wil wethouder Hans Krieger (VVD) opnieuw praten over de plannen voor de ontwikkeling van de Peperstraat. De sloop en de verhuizing van de bewoners is daarmee voorlopig even uitgesteld.

De bewoners die zijn verenigd in actiegroep ‘Tegen de Sloop’ (TDS) vinden dat geen oplossing. Zij menen dat er in feite niks aan de plannen veranderd zal worden en dat Zaanstad alleen uit vrees om bij de rechter ongelijk te krijgen opnieuw een participatietraject in wil.

Donderdag 17 juni schreven wij over het uitstel en de lijmpoging. Hieronder de reactie van TDS op de bewonersbrief zoals ze die naar de gemeente stuurden. Daaronder de reactie van de Klankbordgroep Peperstraat.


“Met behulp van al onze verworven ervaringen met de gemeente Zaanstad, met onze verworven kennis van juridische bijstand, maar ook door simpel realisme en gezond verstand hebben wij en derden uw berichten goed doorgelezen. 

Wij willen graag het beestje bij de naam noemen. En eigenlijk kunnen wij alleen maar constateren: De bewoners en omwonenden zijn het losse eindje van het haalbaarheidsonderzoek. 

En u allen kunt het toch niet met ons oneens zijn dat de bewoners en de omwonenden in de grote start hadden moeten zitten? Zo ergens rond 2015, 2016? 

De plannen liggen al klaar. De sloop moet volgens de gemeente doorgaan. Een andere optie is er niet én nooit geweest. Tenminste, vanaf het moment dat de gemeente Zaanstad in beeld kwam. 

We hebben nog getwijfeld of wij hier het begrip ‘participatie’ zouden toelichten. En dit dan ook verwerkt in het haalbaarheidsonderzoek. Maar ons inziens is u dit wel bekend. Het wordt alleen niet tot niet goed door u uitgevoerd. Het huidige door u benoemde ‘dialoog met de bewoners en de buurt’ dient als een placebo. 

Er zijn raadsleden die tegen de sloop zijn en er zijn raadsleden die twijfelen. Buiten dat u door het gedeelde persbericht en de bewonersbrief zand in de ogen van de bewoners van Zaanstad wil strooien, wilt u met uw berichten ook de raadsleden over de streep trekken. 

 • Heeft u er ook bij vermeld dat het gesprek wat ‘al’ op 5 juli gaat plaatsvinden met de Klankbordgroep een initiatief is van deze Klankbordgroep? En al vele maanden geleden aangevraagd.
 • Heeft u er ook bij vermeld dat in eerdere nieuwsbrieven aan bewoners hetzelfde is beloofd qua gesprekken, gebruikmakend van het stopwoord van velen van u, dat u wilt luisteren’? Maar helaas niet doet of heeft gedaan. Of wel geluisterd maar alleen als lastig heeft gecategoriseerd?
 • Heeft u er ook bij vermeld dat uw actie alleen dient ter voorkoming van rechtszaken en het doorgang laten vinden van de sloopplannen? En hiervoor citeren wij graag uit een gesprek in 2020 met de projectleider, samen met ons en wethouder Krieger: “De plannen liggen al jaren klaar. Dit gaan en kunnen wij écht niet zo veranderen” Dit was overigens uit een eerder, op papier genoemd, participatiegesprek, zonder participatie.
 • Heeft u überhaupt nagedacht over andere plannen dan de sloop? 

Dit zijn nog maar enkele vragen en opmerkingen die wij hebben. Uiteraard ontvangen wij hier graag een antwoord op. Graag deze week. 

Met vriendelijke groet

Joan Kelderman, namens

Bewoners Tegen de Sloop Peperstraat


Klankbordgroep Peperstraat

Hun reactie:

“Ten eerste willen wij u bedanken voor het informeren van de huurders over het uitstel besluitvorming Peperstraat. Echter, deze brief levert vele vragen op bij zowel de huurders als hun spreekbuis de klankbordgroep.

U begint uw brief positief over hoe de gemeente Zaanstad al een tijd onderzoekt hoe u de Peperstraat kan herontwikkelen naar een mooie en gebruiksvriendelijke entree van het Centrumgebied.

Prachtig, echter begrijpt de klankbordgroep Peperstraat goed dat u hiermee de sloop bedoelt (als enige optie) en dat de huidige huurders hiervoor plaats moeten maken? Moeten inpakken en wegwezen? Want laten wij eerlijk zijn, terugkeer van de huurders is NIET mogelijk, ondanks de toezegging dat de huidige huurders met voorrang  mogen reageren op de nieuwbouwwoningen, woningen die niet passend voor ons zijn. En dat u gemeente Zaanstad daar niets tegenover zet? Toezeggingen door u aan de huurders/klankbordgroep over maatwerk, toepassen van een hardheidsclausule net zo hard worden ingetrokken als dat ze waren toegezegd. Dus u heeft tot nu toe nog geen één serieuze poging gedaan om met oplossingen te komen richting  de huurders.

In uw brief gericht aan de raadsleden bevestigt u dat er veel zorgen leven bij de  huidige huurders en de relatie tussen de gemeente Zaanstad en de bewoners niet goed is. Heeft de Gemeente Zaanstad zich zelf niet in deze situatie gemanoeuvreerd?

Vanaf het begin af aan zijn de huurders door de gemeente Zaanstad in de maling genomen.  Uit de WOB documenten kunnen we lezen dat er tussen de gemeente Zaanstad, Accres, Prismaat en het communicatiebureau afspraken zijn gemaakt over hoe de huurders te informeren: “laten we zeggen dat er nog van alles kan gebeuren sloop, renovatie of dat niets doen nog een optie is”. Dit terwijl de intentie overeenkomst tussen u en Accres allang was ondertekend. Ja, daarmee beschadig je wel een relatie en oogst je wantrouwen bij huurders.

Maar ook is te lezen dat u de raadsleden verkeerd heeft voorgelicht  door deze in de waan te laten dat de huurders terug kunnen keren naar de nieuwbouw. Het lijkt erop dat de gemeente Zaanstad er alles aan doet om het project maar doorgang te laten vinden. Maar u bent de huurders  uit het oog verloren.

U gaat verder dat er veel wantrouwen en verzet is waardoor een gesprek op inhoud nauwelijks te voeren is? Pardon????!!!! Vanaf november 2019 is de klankbordgroep Peperstraat met u in gesprek over de aanwezige knelpunten, aanbieden van oplossingen etc. Over INHOUD dus. Helaas deed u dit af als “de sentimenten” van de klankbordgroep. Dus volgens ons bent u degene geweest die niet inhoudelijk  wilde acteren. En nu heeft u een probleempje met het haalbaarheidsonderzoek in verband met de slechte, of beter in verband met het ontbreken van enige participatie in de plannen van de huurders?

Gezien de knelpunten/zorgen bij de huurders die al ruim 1 ½ jaar bij de gemeente Zaanstad bekend zijn stellen wij grote vraagtekens bij het uitstel van de besluitvorming. Waarom nu uitstel? Zijn de huurders nu schuldig aan het uitstel? Of heeft de externe audit van het haalbaarheidsonderzoek naar boven gebracht waar de klankbordgroep al voor vreesde? Er heeft onvoldoende participatie met de huurders plaats gevonden. Het belang van de huurders is niet voldoende vastgelegd of meegewogen?

Of speelt er nog meer achter de schermen? Kan de gemeente Zaanstad onvoldoende aan de (financiële) wensen van Accres voldoen?

In uw brief wekt u de suggestie dat de individuele belangen van de huurders mogelijk zwaarden kunnen gaan wegen dan de stedelijke belangen. Dat de huurders nog invloed kunnen hebben op de plannen. Wij hebben al diverse reacties van de huurders gehoord over uw brief. Boosheid, een toegenomen wantrouwen, het gevoel in de maling genomen te worden, benoemen van onwaarheden in de brief etc. Dus uw beoogde effect van deze brief heeft nu al averechts gewerkt. De huurders zijn niet overtuigd van een eerlijk proces, nog steeds niet. De voorgestelde tussenstap wordt als een zoethoudertje gezien. 

De klankbordgroep heeft inderdaad op 5 juli a.s. een gesprek met u. Na bijna 3 maanden en tientallen mails verder zonder enige reactie van uw kant zijn wij eindelijk weer eens uitgenodigd. Wij hebben nog vele vragen die wij willen stellen aan u over het uitstel van het besluit.

Daarnaast willen wij graag met u in overleg over uw “tussenstap”. Denkt u met deze maatregel uw doel te kunnen bereiken?

Voorafgaande aan ons gesprek willen wij graag een reactie/antwoorden op deze mail van u ontvangen.
Wij zullen de huurders ook van deze mail op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,Sophia, woordvoerder namens de klankbordgroep Peperstraat


Lees hier ons Peperstraat-dossier.

Impressie van hoe het zou kunnen worden (bron: MAAK.Zaanstad)
Deel dit artikel:

4 reacties

 • Draait allemaal om de Centen, op dit moment staan er al wat huizen te huur, belachelijke hoge prijzen, zal wel een HUISJESMELKER zijn… Ik vind, laat het zoals het is. Die flats staan daar al jaren en jaren, kwestie van Renoveren.klaar

 • Evert Hartog

  De gemeenteraad heeft nog niets vast kunnen stellen over de sloop van woningen aan de Peperstraat of de sloop van de beatrixflat, terwijl dat nu wel als vaststaand feit wordt gepresenteerd, hier gaat dus iets fundamenteel mis! Want het gemeentebeleid is niet dat er zo maar gesloopt kan worden. Dat plan is zonder tussenkomst van de gemeenteraad ontstaan. Hier moet de raad nog over beslissen! We worden zo voor een voldongen feit gesteld. Er is gezegd dat we geen aanpassingen van het plan meer kunnen aanbrengen want dan kloppen de cijfertjes niet meer. Het is dus dit of niets. Dan is het beter het hele plan niet door te laten gaan, uithuilen en opnieuw beginnen. Het proces tot nu toe is gecorrumpeerd. Van participatie was geen sprake, er is geen overeenstemming over een sociaal plan. De gemeente Rotterdam is vanwege het ontbreken van een sociaal plan bij de sloop van een deel van de tweebosbuurt door de rechter beschuldigd van schending van de mensenrechten. Zaanstad doet hetzelfde met de bewoners van de Peperstraat. Gemeenteraad, let op uw zaak!

 • Jan Hartog

  De gemeenteraad heeft het vast niet netjes gedaan.

  Maar laten we wel toegeven dat dit stuk onwijs lelijk is,
  nu er verpaupert bij ligt en een prachtplek aan de sluis had
  kunnen zijn.

  Ik zeg plat, herbouwen en de mensen die er nu wonen er gewoon een woning terug geven.

 • Hanneke Tonkens

  Ik zie dat er bewoners blijkbaar tegen zijn. Willen ze echt dat dit stuk stad dat erin ellendige staat bij ligt, zo blijft? Het plan behelst veel groen en rust en schoonheid! Een liefdevolle aanpak! Nu is het een plek a la de voormalige Wibautstraat Amsterdam, ( die inmiddels ook opgeknapt is, gelukkig). Nu is er in de Peperstraat geen sprake van fijn en prettig wonen. lijkt mij. Langs een soort ” uitvalsweg. In t nieuwe plan wordt de Peperstraat weer iets om van te genieten en te verblijven! Stap over je eigen schaduw heen in plaats van aan je angst voor verandering toe te geven. Denk niet alleen aan het nu. Wel vind ik dat je als bewoner recht moet hebben om terug te keren daar, na de verbouwing. Ik begrijp dat er meer sociale huurwoningen komen dan nu, 30%, zegt de gemeente, netto meer dan nu, zeggen ze in t filmpje. Is dat niet waar? Wat willen de bewoners wel, dat zie ik niet staan. Er staat wel dat allerlei procedures niet kloppen, maar wat willen ze met de Peperstraat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *