Bewoners Saendelft: bezwaarschriften Moskee zijn wel op tijd

Tegen de bouw van een moskee in Saendelft (Assendelft) zijn 75 bezwaren ingediend. Volgens de indieners zou Zaanstad de meeste ongegrond hebben verklaard omdat ze te laat zijn ingediend.

De indieners bestrijden dat en zullen morgen, woensdag 13 februari tijdens een openbare hoorzitting hun bezwaren toelichten.

Volgens de bewoners zijn hun bezwaarschriften niet te laat. Zij stellen dat ze binnen 6 weken (de verplichte termijn) na publicatie van het besluit om de vergunning aan de moskee te verlenen, hun bezwaar hebben ingediend.

Zij gaan uit van de ‘datum van publicatie’, “dit is immers de datum waarop de bezwaarmakers het voor het eerst hebben kunnen inzien”, schrijven ze op de Facebook-pagina ‘Assendelft bouw Moskee?’.

De gemeente gaat uit van de datum waarop het besluit ‘verzonden’ is, en dat is in dit geval een week eerder. De bezwaartermijn wordt daarmee een week bekort.

Dat klopt, hieronder een screenshot van de bekendmakingen van 24 oktober, het besluit over de moskee is op 17 oktober genomen.

Volgens de gemeente kon er tot 28 november bezwaar worden gemaakt, volgens de bewoners tot 5 december. (Dit gebeurt bij vrijwel alle besluiten, soms zitten er wel 3 weken tussen het nemen van een besluit en publicatie.)

De bewoners stellen dat de hoorzitting “nergens is aangegeven”. Op het overzicht van ‘Openbare hoorzittingen’ op de website van Zaanstad komt de zitting van de 13e inderdaad niet voor. De zitting is om 17 uur op het stadhuis.

We hebben de gemeente gevraagd waarom de hoorzitting niet is aangekondigd, zodra we antwoord hebben vullen we dit bericht aan.

UPDATE: Zaanstad geeft aan dat ze technische problemen ondervindt met de website waarbij hoorzittingen die op de site zijn geplaatst van de site verdwijnen, er wordt aan gewerkt. De agenda van de hoorzitting over de moskee Assendelft is inmiddels wel weer geplaatst.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Bruce Latham

  Helaas voor de bewoners heeft de gemeente volgens mij wettelijk gelijk. Een vergunning moet worden bekendgemaakt aan de aanvrager, en later volgt publicatie van een afschrift voor andere belanghebbenden. De wet zegt dat er binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar kan worden ingediend, daarna moet de gemeente het niet ontvankelijk verklaren (daar mag ook niet van worden afgeweken, dat bepaalt de gemeente niet). De datum van bekendmaking, en dus start van die termijn, staat in de kennisgeving van een week later ook duidelijk aangegeven. De gemeente, hoewel ze wel zelf die week tussen besluit en kennisgeving bepalen, heeft nu geen keuze meer, en mag deze bezwaarschriften niet in behandeling nemen.

 • Bruce Latham

  Wat de gemeente zegt klopt, en de kans dat de bezwaren alsnog in behandeling kunnen worden genomen is daarom wel erg klein – zie hieronder de (nationale, niet door de gemeente bedachte) wettelijke regels:

  Artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht

  De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

  Artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht

  De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken.

  Artikel 6:8 Algemene wet bestuursrecht

  1 De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

  Zie ook hier dat ‘de bekendmaking’ dus is het verzenden naar de aanvrager, in de Memorie van toelichting: https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-3/3-6-bekendmaking-en-mededeling/

 • Hallo

  Ze weten het wél precies te plannen, hoor, bij de gemeente Zaanstad. Ik kan me nog goed herinneren dat we terug kwamen van de zomervakantie. Na een paar weken weg te zijn geweest, vonden we de krant op de deurmat met de bekendmaking m.b.t. de moskee.
  Uiteraard was ook hier de publicatiedatum anders dan de verzenddatum, waarmee de gemeente al tijd had ‘gewonnen’. Dan de weken er af halen waarin mensen op vakantie waren, waardoor op het moment dat de publicatie werd waargenomen er nog precies anderhalve week over waren om bezwaar te maken.
  Nu ben ik zelf geen belanghebbende en heb dan ook geen bezwaar ingediend. Maar ik heb het wel doorgegeven aan mensen die wél belanghebbenden zijn. I.v.m. de vakantie waren zij inderdaad nog niet op de hoogte. Schandelijk vind ik dat.

  En ook nu plannen ze de bekendmaking natuurlijk PRECIES op 24 oktober. Midden in de herfstvakantie, waarin veel mensen niet thuis zijn.

  Ze hebben het weer handig gespeeld daar bij de gemeente, denk ik dan.

  • Bruce Latham

   En in die 4 weken na de herfstvakantie was er geen mogelijkheid bezwaar te maken? Want ik neem aan dat u niet stelt dat er geen bewoners bekend waren met het besluit, en dat er niet met buren over is gesproken – en dat je ook na je vakantie er wel van zou kunnen horen? Anders vind ik aan het begin van de zomervakantie als mensen misschien wekenlang weg zijn, maar als het besluit op 17 oktober is genomen, had u dan liever gehad dat het pas de week na de herfstvakantie gepubliceerd zou worden? Maar dan zijn er nog maar 4 weken over om bezwaar te maken. Of moet de gemeente in de week voor, en tijdens, vakanties op slot en geen besluiten meer nemen?

   Voordat ik een verkeerde indruk wek: ik werk niet voor de gemeente, en ik vind dat er genoeg op de gemeente aan te merken is. Maar soms denk ik ook dat mensen zoeken naar iets om over te klagen, en in deze zaak zie ik niet waarom de bewoners niet op tijd bezwaar hadden kunnen maken. Of hebben juist die 75 mensen samen afgesproken dat zij op het allerlaatste moment pas hun bezwaarschrift zouden indienen, en toen verkeerd gerekend?

  • André van Beveren

   Zaanstad heeft dit voor de gewoonte. Vlak voor de tijd van een vakantie bekendmaken dat er iets staat te geburen, Vooral wanneer de gemeente flink wat tegenstand verwacht ivm een discutabel besluit. Niet alleen in Saendelft maar ook in de voormalige ‘nieuwe’ wijken als Kalf en Westerkoog kwam dit fenomeen best vaak voor. Kan je dus niet dit college aanrekenen maar het schijnt bij de politiek te horen. Daarom vind ik politiek zo verwerpelijk zoals het nu toegepast wordt.

   • Bruce Latham

    Maar alsnog vind ik dat hier wat overtrokken; de kerstvakantie is een periode waar veel stil komt te liggen, en de zomervakantie gaat gepaard met de bouwvak. Maar is de ‘herfstvakantie’ daar echt mee vergelijkbaar? Ik weet meestal niet eens wanneer die valt, en ook op mijn werk merk ik niet echt een heel groot verschil qua besetting – zo begreep ik ook pas net dat de voorjaarsvakantie was begonnen, maar slechts 2 van de 16 directe collega’s is afwezig. Dat is in de zomer en rond de kerstdagen wel echt anders!

 • JBP

  Ik vind het een schande. Eerlijk en transparant? ’t Doet mij denken: vroeger werkte ik voor de UvA bij een vakgroep die vooral bestond uit buitenlanders die in de zomer in de VS, Canada, VK enz verbleven. En wanneer werden belangrijke besluiten genomen (over verhuizen, bezuinigen, opheffen, samenvoegen…). Juist: in de zomervakantie. Gemeente Zaanstad hanteert kennelijk hetzelfde principe. Een beproefd recept voor bureaucraten. Interne strategie. Ook in relatie tot het gedoe rond de hoogbouw Vlusch in Krommenie. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Zaanstad over dit soort bekendmakingen. Zaans Stadsblad denkt kennelijk dat het nog steeds crisis is… ze moeten meer betalen aan hun bezorgers! In Zaandam-centrum krijg ik ‘m wel… maar ik las dat-ie in vele wijken niet wordt bezorgd. De gemeente heeft gekozen voor Zaans Stadsblad om haar – wettelijk verplichte – bekendmakingen te doen. Zij zou ook een prestatieafspraak met dit blad moeten maken: een minimaal bezorgpercentage van 80 of 90%. Dat wordt nu bij lange na niet gehaald.

  • Bruce Latham

   Maar in dit geval is het besluit toch niet in de vakantie genomen of gepubliceerd? Ik wil die praktijken zeker niet goedpraten, en elke keer dat er inderdaad 3 weken zit tussen besluit en bekendmaking zoals het bericht stelt is belachelijk, maar om on-topic te blijven: Dat er een besluit over de Moskee kwam, kwam niet uit de lucht vallen – mensen zijn er al lang mee bezig en het heeft veel ruchtbaarheid gekregen in de media. Het besluit is in oktober, niet in de zomervakantie, genomen, en vanaf de bekendmaking waren er nog 5 weken om bezwaar te maken. Als mensen nog niet van tevoren hun bezwaren konden formuleren in de maanden voorafgaand aan het besluit toen al redelijk bekend was welke kant het op zou gaan, is het nog altijd mogelijk op tijd een ‘pro-forma’ bezwaar in te dienen (nog zonder de gronden van bezwaar). Zonder iets te zeggen over hoe Zaanstad het in andere zaken doet (denk aan het besluit rondom Linda festival…), zie ik in dit concrete geval niet echt waar de bewoners over klagen. Ze waren gewoon te laat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *