Parkrijk is de naam van het westelijke deel van de Assendelftse wijk Saendelft. Zo rijk aan park vonden de bewoners Parkrijk niet en daar moet iets aan veranderen. Zaanstad is het met de bewoners eens en wil samen met hen Parkrijk ook echt park-rijk maken.

De gemeente vindt groen in de wijk ‘heel belangrijk’ omdat je er mensen kan ontmoeten, spelen, sporten, schaduw opzoeken of genieten van bloeiende bloemen. Daarnaast is groen in de wijk belangrijk voor bijen, insecten en andere dieren. Ook zorgt het voor koele plekken voor warm weer en kan het helpen om regenwater op te vangen.

Inbreng

Om inbreng van de bewoners te vergaren zijn er in april twee avonden geweest waarbij de gemeente met bewoners in gesprek is gegaan over het ontwerp in hoofdlijnen. Ook heeft de gemeente aan leerlingen van ICBS De Oceaan gevraagd wat zij graag zouden zien. 

Woensdag 19 juni is er weer een avond waarop bewoners samen met de ontwerpers de voorstellen verder kunnen uitwerken. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er op donderdag 20 juni een tweede avond worden georganiseerd. Net als de vorige avonden zullen de bijeenkomsten plaatsvinden in praktijkschool De Brug, aanmelden is mogelijk op groenerparkrijksaendelft.nl. Vervolgens zal er in september een bijeenkomst worden gepland over het ontwerp van het groen, waarbij het ontwerp zal worden gepresenteerd.

Voor de grasstroken nummer 1, 2 en 4 op de onderstaande afbeelding wordt een plan gemaakt. Voor de gebieden 3, 5, 6 en 7 is de gemeente op zoek naar ideeën.

Gemeente Zaanstad heeft sowieso groene vingers gekregen. Zo schreven we eerder over de plannen om de middenberm van de Prins Bernhardweg te vergroenen.

Door: Rick Nieborg. Info Gemeente Zaanstad, foto: Google Streetview.