Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. Als je langer dan zes maanden je premie niet betaalt, wordt je automatisch aangemeld als ‘wanbetaler’.

In heel Nederland is 1,1 procent van de verplicht verzekerden wanbetaler. Maar in Zaanstad ligt dat hoger, in 2022 en 2021 ging het om 1,5 procent (1.960 wanbetalers in 2022). In Noord-Holland scoort alleen Amsterdam hoger met 1,6 procent in 2022.

Ook in de voorgaande jaren waren er relatief veel wanbetalers in Zaanstad, in 2018 ging het om 2 procent, in 2019 en 2020 daalde het naar 1,8 en 1,7 procent. In deze laatste vijf jaar moest Zaanstad alleen Amsterdam voor zich laten met een nog hoger percentage. Die dalende trend is ook landelijk ter zien, in 2018 lag dat op 1,5 in heel Nederland.

Ook relatief veel wanbetalers in Noord-Holland zijn te vinden in Beverwijk, Diemen en Den Helder (allemaal boven het landelijk gemiddelde in 2022). Oostzaan (0,5 procent) en Wormerland (0,6 procent) scoren onder het landelijk gemiddelde.

Wie geen premie betaalt, wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) aangemeld bij een verzekeraar en moet behalve de premie ook een boete betalen.

Uitsplitsing van wie er relatief vaak wanbetaler zijn, wordt door het CBS niet op gemeente-niveau gedaan. Landelijk zijn er wel cijfers, vooral mensen uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba (6,6 procent in 2022), Suriname (4,1 procent) en Marokko (3,8 procent) behoren tot deze groep. Onder mensen met een ‘migratie-achtergrond’ (tenminste één ouder in buitenland geboren) zitten relatief meer wanbetalers (2,3 procent in 2022) dan bij mensen zonder migratie-achtergrond (0,7 procent). Ook onder mensen met een (bijstands)uitkering en bij een-oudergezinnen worden relatief veel wanbetalers aangetroffen.

De zorgpremies gaan fors omhoog. DSW kondigde vorige maand aan hun basisverzekeringspremie met € 11,50 euro te verhogen. In 2023 was de premie gemiddeld € 138 per maand, in 2024 is de verwachting dat het bijna € 150 gaat worden.

UPDATE: wat gebeurt er als je de premie voor de zorgverzekering niet betaalt.

UPDATE 2, Wat doet het CAK? (via het CAK kregen we deze aanvulling)

Wanneer mensen 6 maanden de zorgpremie niet (kunnen betalen) krijgen wij dit door van de zorgverzekeraar. En betalen mensen de zorgverzekering (inclusief een opslag) aan ons i.p.v. aan de zorgverzekeraar. Zodat zij verzekerd blijven van zorg.

Uiteraard kijken ook wij continu hoe we deze mensen kunnen helpen om zo snel mogelijk weer de zorgverzekering aan de zorgverzekeraar te kunnen betalen.

Dit doen we door zelf zo snel mogelijk met burgers in contact te komen. We stimuleren mensen om een betalingsregeling af te spreken met de zorgverzekeraar. Dit is de snelste manier voor mensen om de ‘normale’ zorgpremie weer direct aan de zorgverzekeraar te betalen.

Door Piet Bakker. Cijfers: CBS, extra bronnen: Rijksoverheid (Zorgverzekering) en CAK-website.