Ooit stuurde communicatie van Zaanstad ons een persbericht met als titel: ‘Zaanstad kiest voor kwaliteit!’ Je moest heel goed tussen de regels lezen om te ontdekken dat er melding werd gemaakt van een zeer flinke kostenoverschrijding voor de bouw van De Crommenije.

Vanaf aankomende maandag is het binnenbad van De Crommenije gesloten. Dat duurt tot zondag 18 september:

‘Gezien de omvang van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij dit jaar het bad langer sluiten dan de 6 weken zomervakantie, zodat de coating hersteld kan worden.’ 

Lullig voor de mensenkinderen die in eigen streek vakantie vieren en lekker willen zwemmen.


Update: Crommenije gaat met klanten in gesprek


Het zwembad is nagelnieuw. Toch lijkt ‘groot onderhoud’ er aan de orde van de dag. In 2015 zou de bouw beginnen, maar er was geen aannemer te vinden die binnen de begroting wilde bouwen. Pas in 2016 werd een partij gevonden, maar daarvoor moest wel het budget flink omhoog. In 2017 meldde de aannemer problemen met de grond, het bad werd nog later opgeleverd en… het werd weer duurder. Hoe dan ook, veel verhalen later werd het zwembad geopend. En dus nu weer gesloten voor onderhoud. 

Dit roept vragen op, en een paar daarvan stelde Peter Klos Duo-raadslid van Democratisch Zaanstad: 

  1. Wat voor ‘groot onderhoud’ is er nodig?
  2. Waardoor is dit ‘groot onderhoud’ nodig?
  3. Valt dit ‘groot onderhoud’ onder planmatig onderhoud?
  4. Indien het ‘groot onderhoud’ geen planmatig onderhoud is, maar correctief onderhoud, wie betaalt de kosten voor dit onderhoud?
  5. Wordt er aan de kinderen van de zwemles alternatieven aangeboden, zoals b.v. het volgen van lessen in Zaangolf of de Slag?
  6. Nu het binnenbad gesloten is, wordt aan abonnementhouders deels restitutie gegeven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, worden deze kosten verhaald?