Bomenkap Leeghwaterweg voorlopig van de baan

De kans dat de 44 populieren langs de Leeghwaterweg in Zaandam dit jaar nog gekapt worden, lijkt zeer klein.

Zaanstad zou de vergunning in willen trekken op grond van de bezwaren die zijn ingediend: “we sturen aan op het intrekken van de vergunning en ons huiswerk opnieuw te gaan maken”.

Ook is het mogelijk dat na gesprekken tussen Zaanstad en de Provincie, die besluit de aanvraag in te trekken. Bezwaren zijn onder meer ingediend door KMZ en bewoners van Haaldersbroek. Zaanstad wil ook nog eens goed kijken naar de natuurwaarden.

Een ambtenaar van de afdeling Groen bij de gemeente Zaanstad laten weten:

We kunnen de vergunning intrekken op grond van de bezwaren die zijn ingediend. Dat betekent ook dat we tijd hebben om in overleg te treden met de provincie. Volgende week hebben we overleg, dan gaat de Provincie kijken of ze de aanvraag intrekken. We zitten nu op de lijn dat de Provincie zelf de aanvraag intrekt en nog eens kijkt naar het eigen proces.

Wij vinden bij nader inzien dat de informatie die we hebben gekregen wat onvolledig is, die hebben we niet helemaal goed kunnen beoordelen. Op grond van de Boomveilheidscontrole (BVC) hebben wij alleen een bureaustudie gedaan en vervolgens de kapvergunning afgegeven, je kan nu bij nader inzien zeggen: ‘dat had wat strakker gekund’, daar steken we de hand in eigen boezem, daar gaan we nog een keertje goed naar kijken.

Het onderzoek naar de natuurwaarden kan volgens de afdeling ook later worden ingediend. Als het een vleermuizenonderzoek wordt, moet een jaar rond onderzoek gedaan worden.

David Sluis opperde eerder dat de bomen aan de rand van een Natura2000-gebied staan. Als reactie laat Zaanstad weten:

We willen van de provincie precies weten hoe dat zit. Dat zou ook een reden kunnen zijn om de vergunning voorlopig in te trekken en pas bij een goedgekeurd flora- en faunaonderzoek opnieuw te beoordelen.

Ecologisch onderzoek

David Sluis sprak deze week met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die voor de provincie vergunningen en ontheffingen moet afhandelen. De dienst heeft contact met Zaanstad gehad over de kap en alle relevante stukken opgevraagd bij zowel de gemeente en de vergunningaanvrager (KWS).

De woordvoerder van de dienst zei tegen Sluis dat “onder geen beding gekapt wordt totdat er een gedegen ecologisch onderzoek overlegd kan worden dat moet worden beoordeeld door de ecologen van de omgevingsdienst Noord-Holland Noord zelf.”

David Sluis:

Zo’n ecologisch onderzoek kan pas volgend jaar starten in verband met de vleermuis-protocollen op dat gebied. Een quickscan of iets dergelijks is onvoldoende. Of er al onderzoek is gedaan is onduidelijk. VolkerInfra maakt alleen een rapport over de bomen.

Zelfs als slechts enkele foeragerende vleermuizen gebruik maken van de bomen, heb je een ontheffing nodig. Laat staan als de boel wordt gebruikt als vliegroute, van/naar jachtbiotoop/verblijfplaats.

Een VTA (boominspectie) rapport (zoals het huidige rapport van VolkerInfra) doet niet ter zake voor de omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Ze kijken er niet naar volgens Sluis, die echter wel een waarschuwing laat horen:

“Mocht er onverhoopt toch gekapt worden dan zo snel als mogelijk contact op nemen met de omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Zij zeggen snel ter plaatse te kunnen zijn om de kap stoppen.

UPDATE

Zaanstad zegt in een nagekomen reactie in gesprek te zijn om te kijken hoe en in welke mate de populieren behouden kunnen blijven, en:

“Als blijkt dat de verkeersveiligheid toch in het geding is mag nog geen gebruik gemaakt worden van de vergunning voordat duidelijk is wat de schade van de natuur is door het kappen van de populieren en hoe deze schade te compenseren. Daarom stuurt de gemeente er bij de provincie op aan om de vergunning in te trekken en een gewogen omgevingsvergunning aan te vragen voor als de bomen niet behouden kunnen blijven.”

De PvdD heeft op basis van de artikelen op De Orkaan vragen gesteld aan Zaanstad over de kapvergunning. Ook in de Provincie zijn vragen gesteld, in dit geval door PvdD en SP samen.

De chronologie:

Deel dit artikel:

12 reacties

 • Esther Visser

  Hallelujah! Het heeft dus zeker zin om te protesteren.

 • P.Hoogkamer

  Hoera, !!

 • Roel Sluis

  David , een [S]luis in de pels.

 • Monique Zonneveld

  Heel goed nieuws. Daar zijn wij heel blij mee. Bedankt voor het zeer kritische onderzoek, goede inzet en samenwerking David. Top. KMZ en GROENzaans zijn hier heel blij mee. Ik hoop op een heel goed en gedegen onderzoek. Wij blijven de vinger aan de pols houden.

 • Jan Broersma

  Gefelciteerd, David, natuur en burgers van Zaanstad, het (Sluis) recht zegeviert!

 • Bernhard Boot

  Wel weer een hele softe verklaring omtrent het onderzoek…
  In ieder geval zal het Gemeente en Provincie duidelijk zijn dat ze zulke duurzame zaken niet meer op deze manier kunnen afhandelen. David bedankt voor jouw onderzoek waaruit bleek dat het meer handjeklap was dan…

 • Henk Visser

  Goed nieuws.
  Aan iedereen die zich hebben ingezet, met David voorop, heel veel dank.
  Samen sterk tegen bureaucratie.

 • Peter den Herder

  Mooi heel mooi. Nu de boel blijven volgen1

 • Alexandra Cichecki

  Chapeau David en iedereen die protest ingediend heeft! Dank voor jullie inzet en vasthoudendheid.
  De heftige storm van afgelopen week heeft in ieder geval in de praktijk laten zien dat de verkeersveiligheid niet in het geding is bij deze bomenrij.

 • Gre Luttik

  En dan……ook eens een goede snoei realiseren en niet alleen de onderste takken wegzagen. Klunzen. Ik liep er een week geleden. Wat een broddelwerk. Trouwens in heel Zaanstad. En dan zeuren dat ze ‘slecht zijn’. Snoei is een vak!

 • Kick van der Horst

  Potverdorie. Waar stoken we nu de biomassacentrale mee op?
  Maar even serieus,
  Ben heel blij dat deze grote bomen behouden blijven. Voordat een vers aangeplant boompje weer een biotoop met de natuurwaarde van een volwassen boom heeft (nestplaats voor vogels, voedsel voor insecten) ben je vele jaren verder.

  Over grote bomen gesproken, waarom is die prachtige Italiaanse populier tegenover station Koog Bloemwijk eigenlijk gekapt? Heb er tevoren niets over gelezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *