Zeven vragen (zonder antwoorden) bij bomenkap Leeghwaterweg

Langs de Leeghwaterweg in Zaandam moeten 44 populieren worden gekapt. Ze zijn ‘ziek of dood’ volgens Zaanstad. Dat klopt niet: ze zijn niet ziek (en al helemaal niet dood).

Maar, schrijft de woordvoerder, ze zijn ‘gevaarlijk’ omdat er takken op de weg kunnen vallen. Helaas is dat volgens de gemeente nu juist GEEN reden om bomen te kappen.

Het aantal vragen over de te kappen populieren groeit. De antwoorden van gemeente en provincie blijven achterwege.

Vraag 1: ziek?

Op vrijdag 21 augustus vroegen we aan Zaanstad hoe het zat met de ‘ziekte’ van de populieren, dat was namelijk de reden voor de kap: ‘ziek of dood’.

Omdat ze dood of ziek waren konden ze gevaar opleveren, door “een afgebroken tak of boom die omvalt” zou bijvoorbeeld schade kunnen ontstaan. Maar in het bijgevoegde rapport stond in de kolom ‘Ziekte’ toch duidelijk GEEN bij de te kappen bomen. Hoe zit dat? Geen antwoord.

Vraag 2: onderzoek?

De woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder Gerard Slegers meldde eerder dat “een ecoloog bekijkt of de flora en fauna niet in het geding komt (bepaling uit de natuurbeschermingswet). Van dit onderzoek moet een rapport worden opgemaakt”.

Onze vraag (24 augustus) was waarom dat rapport niet VOOR de verlening van de kapvergunning is opgemaakt. Dat zou logisch zijn. Zaanstad heeft de vergunning al verleend, kan je dan achteraf een rapport opmaken waaruit zou blijken dat er NIET gekapt mag worden?

Vraag 3: bomenbeleidsplan

En we vroegen: in het Bomenbeleidsplan van Zaanstad (2009) staat dat “angst voor omwaaiende takken geen reden voor kap is.” Dat plan is nog steeds van kracht. Vanuit de raad is diverse keren aangedrongen op een nieuwe editie, maar dat is nooit gebeurd.

Dus volgens het Bomenbeleidsplan van Zaanstad mag er NIET gekapt worden. Of hebben we dat mis?

Vraag 4: second opinion

Nu we toch bezig zijn, we hebben nog wel een vraag. Volgens Zaanstad is er een ‘second opinion’ over de toestand van de bomen gemaakt. Die zit echter niet bij de kapvergunning. Waarom niet, en kunnen we die krijgen (zijn eigenlijk twee vragen).

Vraag 5: de VolkerInfra-onderzoek

Het onderzoek waaruit blijkt dat de bomen niet ziek zijn (maar wel last hebben van verminderde vitaliteit) leidde ook tot vragen die tot dusver niet beantwoord zijn. Het is een beetje raar onderzoek. Alle te kappen bomen op dat stukje Leeghwaterweg hebben namelijk precies dezelfde omvang (80 cm) wat nogal opmerkelijk is voor een natuurproduct. Onze huisbioloog David Sluis ging met de meetlat aan de gang en constateerde dat de werkelijke maten heel anders waren. Hij vond geen enkele boom met een stamdiameter van 80 cm, de dikste waren 60 cm. (Is VolkerInfra wel ter plekke geweest?)

Er is nog iets raars aan het onderzoek. Dat is namelijk in januari 2019 gedaan. Maar om de vitaliteit te bepalen moet je het bladerdek bekijken. Lastig in januari…

Deze vraag stelden we ook aan de provincie, zij waren namelijk opdrachtgever. Ook daar geen antwoord (er kwam eerder overigens wel antwoord op vragen die we niet stelden, dus dat telt niet).

Vraag 6: KWS

Aan de Provincie en Zaanstad vroegen we ook wat ze vonden van de onafhankelijkheid van het onderzoek. Dat was namelijk gedaan door VolkerInfra, een onderafdeling van KWS die de wegen voor de provincie beheert. KWS vroeg vervolgens de kapvergunning aan. Ook hier geen antwoord, alhoewel de woordvoerder over de telefoon zei: “je denkt toch niet dat KWS de onderzoeksresultaten manipuleert zodat ze kunnen gaan kappen?” Natuurlijk niet! Maar ze ging het uitzoeken. We wachten af.

Vraag 7: natura2000

David Sluis kwam met nog een heel andere vraag. Volgens hem liggen de bomen aan de rand van het Natura2000-gebied Wormer-Jisperveld & Kalverpolder. Voor dat soort gebieden gelden veel strengere normen, en de vergunningsregeling loopt via de Provincie. In die gevallen moet er ook een onderzoek naar mogelijk verstorende effecten voor beschermde planten- en diersoorten plaatsvinden. Dat is allemaal niet gebeurd. Waarom niet?

Bonusvraag: ‘Gevaarzetting’?

Zeven vragen klinkt natuurlijk beter dan acht. Daarom noemen we deze achtste vraag gewoon bonusvraag: hoe gevaarlijk zijn die bomen eigenlijk (‘gevaarzetting’ volgens de gemeente), vallen ze met een beetje wind op je auto? David Sluis (wie anders) legde de meetlat op de achterbank en reed tijdens windkracht zeven (of acht) over de Leeghwaterweg.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Jolanda Schouten

  Wat enorm jammer dit. Het lijkt wel of deze bomen ten dode zijn opgeschreven doordat de overheid dat zo heeft bepaald ipv door hun eigen gezondheidstoestand. 44 vitale bomen omhakken, laat dat even op je inwerken. Uit alle stukken die op De Orkaan zijn verschenen, haal ik niet 1 goede reden om ze te kappen. Ik hoop dat het tij nog gekeerd kan worden. Keep up the good work David!

  • Winnie de Wit

   Actie starten om 44 mensen te vinden die zich elk aan een boom willen ketenen?
   De wereld staat op veel te veel plekken in brand, met als gevolg massaal verlies aan CO2 aan de lucht onttrekkende bomen.
   In economie kun je niet wonen, wij zijn onderdeel van de natuur en behoud daarvan moet voorop komen te staan…

 • H. Brunt

  Heel merkwaardig, tijdens de laatste stormen zijn er geen taken afgebroken en is er ook geen schade aan de bomen ontstaan. Hoe ziek? (Of is er wat anders verziekt?)

 • Monique Zonneveld

  Goed stuk Orkaan en David Sluis. Goede kritische vragen. Ik ben heel erg benieuwd naar alle antwoorden vanuit de gemeente. Deze bomen mogen echt niet gekapt worden.

 • N.W.M. Grandiek

  Man, man, man. Kranten vol het afgelopen jaar over de grote noodzaak van de aanplant van bomen in de steden. Niemand twijfelt aan de noodzaak daarvan maar in Zaanstad slopen we vrolijk, doorgaans zonder enige reden, onze bomen uit de stad. Afgelopen decennia is al 15-20% van het groen in de gemeente Zaanstad verdwenen en we gaan vrolijk door! Beschamend! Burgemeester Hamming, ga eens voor het groen en de duurzaamheid van je stad en profileer je niet alleen als wiet-sheriff!

  Orkaan: Complimenten voor de journalistieke aanpak!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *