Bommetje onder coalitie: cultuurclustermotie (uitgesteld)

Oppositiepartijen POV, DZ PVV, SP, PvdD en DENK willen via een motie afdwingen om “alle voorbereidingen met betrekking op de bouw en de toekomstige bouw van het cultuurcluster op de locatie Figaro volledig stop te zetten.”

Samen hebben de partijen 16 zetels, maar met cultuurcluster-tegenstander ROSA komen ze op 20. ROSA zit echter in de coalitie die op dit moment gevormd wordt. Als de partij voorstemt, zet dat de onderhandelingen op scherp.

In de motie wordt verder gepleit om “per onmiddellijk te starten met een bouwkundige, architectonische en financiële heroriëntatie van de invulling van de locatie Figaro”, een onderzoek naar alternatieven dus.

Volgens de indieners zal “een gedegen onderzoek naar de invulling van de locatie Figaro een referendum overbodig maken en veel kosten besparen.”

Geen NS-claim?

Dat laatste is altijd betwist door de voorstanders die schermden met een claim van de NS bij het niet doorgaan, de indieners schrijven echter:

“Het niet bouwen van het cultuurcluster zal Zaanstad niet op een boete van NS komen [te staan] en opent de deur naar een hernieuwd overleg met de NS over de invulling van het terrein.”

Dat laatste is nieuwe informatie, en kan – als het waar is – alleen afkomstig zijn uit het contract dat Zaanstad met de NS sloot. Alleen… dat contract is geheim. Vanavond wordt in een extra raadsvergadering pas gepraat over (gedeeltelijke) openbaarmaking van de overeenkomst.

De motie staat nog niet op het RIS (Raads Informatie Systeem) maar is in het bezit van De Orkaan. Wanneer de motie behandeld wordt is ook nog niet bekend. Indieners lijken op de vergadering vanavond aan te sturen, maar het staat nog niet op de agenda.


Tijdens de raadsvergadering van 8 mei maakte (oppositieleider) Harrie van der Laan bekend dat de motie werd ingetrokken en pas voor de vergadering van 17 mei op de agenda wordt gezet. De indieners winnen eerst juridisch advies in.


ROSA zit in een lastig parket. Voorstemmen zorgt voor ruzie in de nieuwe coalitie, tegenstemmen maakt de partij ongeloofwaardig bij de achterban. Een motie kan overigens door B&W naast zich neer worden gelegd, en met het tweede deel (alternatieven-onderzoek) is de partij het zeker eens.

De huidige voorbereidingen bestaan uit het begeleiden van de aanbesteding en het werven van een Cultuurhuis-strateeg, de aanleiding voor de partijen om de motie in te dienen.

Saillant detail is dat de suggestie om het cultuurcluster “in de prullenbak te gooien” door ROSA-steunfractielid Menno de Haas is getwitterd.

Ook opmerkelijk is dat de SP eerder aankondigde niet met de PVV in een coalitie samen te zullen werken, voor de oppositie gelden kennelijk andere regels.

Ook aardig te weten is dat de partijen die eerst tegen het referendum stemden nu een warm voorstander van het doorgaan van de volksraadpleging zijn.

Foto boven werd gemaakt door ROSA-raadslid Mariska Schuttevaêr.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Frenk van Heeswijk

  Zaanstad cultuurloze hoofdstad 2019?

 • Gert van Houts

  Cultuur koop je niet in (nieuwe) stenen. Bestaande cultuur voldoet prima.

 • Berry

  Nog steeds dat cultuurcluster? Ondertussen leggen ze een bouwweg over het enige fietspad naar school heen. Daar hebben de heren en dames geen interesse in, de veiligheid van kinderen.

  Ze weten het wel voor elkaar te krijgen om een pest hekel aan de politiek te krijgen.

 • Erik Esteie

  Nu we er (bijna) uit zijn en het cultuurcluster(huis?) bijna afgeserveerd is

  Waarom niet een poppodium maken op het Hembrugterrein(ik heb het al vaker geopperd)

  De Casco renovatie van gebouw 8 is bijna klaar, is dit niet een prachtige plek voor een Zaans poppodium?

  Ik denk dat het zich kan meten met een, bv, Paradiso, qua uitstraling

  https://esteie.nl/2018/05/08/dinsdag-8-mei-2018-gebouw-8/

 • Arjan

  Het Cultuurcluster is gewoon een prestige object van een falend gemeentebestuur. Nu gaan we nog even lekker referendummen wat ook weer klauwen met geld kost. lekker een klassieke locatie als het Hemterrein is super voor dit cluster.

 • Jan de bruin

  Poppodium de flux heeft onlangs geïnformeerd om het voormalige postkantoor in Wormerveer voor een jaar te huren. Dat
  Hebben de eigenaren geweigerd omdat een verbouwing
  Van ca €150.000 voor 1 jaar niet paste bij hun beeld
  Hoe er geïnvesteerd zou moeten worden in cultuur!
  De reactie van directeur Vincent was:” Ach de gemeente
  Zaanstad betaald toch wel”! Dit is dus de mentaliteit
  Van de huidige de flux directeur die een zeer tijdelijke
  Oplossing en een enorme investering laat prevaleren boven
  Het zoeken van een structurele oplossing die met dat zelfde
  Postkantoor of de oostzijderkerk voorhanden is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *