Wij schreven in maart 2017 voor het eerst over de bonkende brug in Koog a/d Zaan. Maar de bewoners waren al sinds 2005 in de slag met Rijkswaterstaat over de overlast.

Rijkswaterstaat laat nu weten dat er besloten is een geluiddempende laag aan de onderkant van de brug aan te brengen.

Volgens onderzoek zou op de betreffende locatie de geluidproductieplafonds niet worden overschreden volgens RWS, maar

“door de constructie van de brug is wel sprake van geluidhinder door het ‘bonken’ van de brug. Het bonken wordt veroorzaakt door met name de brugklep en de holle ruimte onder de brug (klankkast).”

Rijkswaterstaat meldt dat de minister, op voorstel van Rijkswaterstaat, geld heeft vrijgemaakt om daadwerkelijk actie te ondernemen om het geluid van het bonken te beperken.Dat wordt dus een geluiddempende laag aan de onderkant van de brug.

In december wordt opnieuw gesproken met de Werkgroep Coenbrug / A8. Wethouder Slegers zal daar ook bij aanwezig zijn.

De bonkende brug is overigens niet het enige strijdpunt tussen RWS en de werkgroep.


Dit schreven wij over de Coenbrug in de afgelopen jaren.